Pirmklasnieku vecāki aicināti saņemt skolas pabalstu bērniem

Šogad Liepājā jau trešo  gadu visu pirmklasnieku vecāki, kuru bērni uzsāk mācības kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām, var saņemt 30 eiro pabalstu mācību līdzekļu iegādei, neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas. Pabalstu izmaksa sāksies septembra otrajā pusē, kad skolas būs nogādājušas 1. klašu skolēnu sarakstus un vecāku iesniegumus Liepājas Sociālajā dienestā, informē Izglītības pārvalde.

Pirmklasnieku vecāki, kuri vēl nav noformējuši iesniegumu, aicināti skolās to aizpildīt, norādot arī  savus bankas konta datus, kur pabalstu pārskaitīt.  Pabalstu izmaksai pirmklasniekiem pašvaldības budžetā atvēlēts 24 000 eiro.

Sociālais dienests arī atgādina, ka vēl iespējams saņemt vienreizējo pabalstus 20 eiro apmērā katram skolas vecuma bērnam akcijā “Skolas soma” Liepājā deklarētām daudzbērnu un trūcīgām, ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, aizbildnībā esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenēm,  Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošām ģimenēm.  Šo pabalstu līdz oktobra beigām var saņemt A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēs, uzrādot pasi. Pabalstu saņēmēju saraksti ir iesniegti bankā - to varēs saņemt viens no vecākiem, kurš jau saņem ģimenes valsts pabalstu bērna kopšanai.

Pabalstu akcijā "Skolas soma" piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā gada septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases. Jaunums ir tas, ka pabalstu šogad varēs saņemt arī bērni, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un turpina mācības vispārējās izglītības iestādē dienas maiņā un nav nodarbināti, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam

Pabalstus var saņemt arī ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām laika posmā no šā gada 1. jūlija līdz 30 septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, un tajās ir bērni skolas vecumā. Šīm ģimenēm, sākot no 3. augusta līdz 20.oktobrim jāierodas reģistrēties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220.kabinetā. Līdzi jāņem pasi, izziņu par trūcīgas ģimenes statusu un mācību iestādes izziņu, ja bērns vecāks par 15 gadiem.

Ja ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma", bet tā nav iekļauta sarakstā, tad pabalstu jāpieprasa Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, iesniedzot iesniegumu ne vēlāk kā līdz 30.septembrim.

Pabalstu izmaksai akcijā “Skolas soma” pašvaldība šogad atvēlējusi 36 200 eiro.

Pievieno komentāru

Liepājā