Pilsētplānošanas studenti Liepājā gatavos priekšlikumus pilsētas teritorijas attīstībai

Šonedēļ, no 9. līdz 13. septembrim, Liepājā strādās Latvijas Universitātes (LU) Telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistra studiju programmas, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes un Liepājas universitātes studenti, kas kopīgi ar Urbanistikas institūta speciālistiem īstenos pilsētvides studiju kursa – Apdzīvoto vietu plānošana – praktisko daļu.
 
Visu nedēļu sadarbībā ar Liepājas pilsētas Domi un citām pašvaldības institūcijām studenti un viņu pasniedzēji iegūs nepieciešamo informāciju un izpētes materiālus, lai izstrādātu un kursa noslēgumā posmā (4. oktobrī) prezentētu galvenos priekšlikumus izvēlētās Liepājas teritorijas jeb apkaimes attīstībai.

„Pozitīvi vērtēju to, ka studenti, kuri mācās par pilsētas plānotājiem, praktiskos darbus veiks tieši Liepājā. Tas būs jauns skatījums, tās būs jaunas idejas Liepājas attīstībai. Novēlu studentiem un mācību spēkiem enerģisku, radošām idejām bagātu nedēļu,” uzrunājot studentus un pasniedzējus, novēlēja Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Pirmdien, 9. septembrī, studentu pētījumu nedēļa sākās ar tikšanos Domē, kuras laikā G. Ansiņš, deptutāti Jurijs Hodarovičs un Vilnis Vitkovskis studentus un mācību spēkus iepazīstināja ar pašvaldību un valsts politikas attīstības tendencēm pēc pašvaldību vēlēšanām šā gada jūnijā, ar tūrisma un investīciju plāniem un pilsētas attīstības pamatnostādnēm 2013. – 2020. gadam.
 
Studiju darbs būs fokusēts uz pilsētu kopumā, bet īpaši uz pilsētas centram un kanālam piegulošo apkaimi, ietverot piejūru un Liepājas ezermalu. Studiju procesā tiks veiktas iedzīvotāju aptaujas, intervijas, atšķirīgo sociālo areālu kartēšana, pilsētvides kvalitātes un funkcionālā izvērtēšana no telpu publiskā lietojuma, kustību, ainavu, sociālo saikņu un aktivitāšu viedokļiem.
 
Studenti strādās vairākās grupās, kuru sadalījums būs gan tematisks, gan teritoriāls – atkarībā no izpētes/plānošanas vietas fokusa un uzdevuma definējuma kopā ar Liepājas pilsētas Būvvaldes speciālistiem. Studiju process noritēs latviešu un angļu valodās.
 
4. oktobrī Liepājā notiks atvērtais seminārs ar pētījuma darba ziņojumiem un diskusijām.
 
Kursa Apdzīvoto vietu plānošana studiju satura pamats ir – pilsētas, pilsētvides, vietu reģenerācijas pieejas un risinājumi, atbilstoši pilsētvides idejām mūsdienu pilsētu attīstības plānošanā.
 
Galvenie jeb atslēgas vārdi izpētes darbā ir: kopiena, cilvēku uztvere un uzvedība, mobilitāte, vietu nozīmība, dzīvīga pilsētvide, cilvēcīgās un sociālās kvalitātes, pārmaiņu jeb attīstības raksturs.
 
 
Aigars Štāls, sabiedrisko attiecību speciālists

Pievieno komentāru

Liepājā