Pieņem ekspluatācijā renovētos Mālu un Dārza ielas posmus

Ceturtdien, 12. decembrī, Būvvaldes pieņemšanas komisija ekspluatācijā pieņēma būvobjektus – Mālu un Dārza ielas renovētos posmus. Abu ielu  posmi ir kļuvuši ne tikai vizuāli pievilcīgi, bet te būtiski uzlabota satiksmes drošība un, svarīgākais, radīta ērtāka dzīves vide iedzīvotājiem.

Uz Mālu ielas pirms būvdarbiem bija sliktas kvalitātes bruģa segums, tā bija bez ietvēm; savukārt  Dārza ielas brauktuvi klāja nolietojies asfalta segums, atsevišķi posmi arī bija bez ietvēm un cita labiekārtojuma. Komisija iepazinās ar abiem objektiem, būvdarbu izpildes dokumentāciju, segto darbu aktiem un atzina, ka paveikts kvalitatīvs darbs. Abu ielu renovētajos posmos ir izbūvētas vai pārbūvētas apakšzemes komunikācijas: ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, izveidota brauktuves drenāža, kontrolakas un gūlijas, savukārt virs zemes – sakārtotas  brauktuves un abās pusēs zālāja joslu vietā izbūvētas arī gājēju ietves ar vadlīniju. Mālu ielas brauktuves daļā atjaunots laukakmens bruģa segums, Dārza ielā – asfalta segums. 

Vēl pilsētas apgaismojuma rekonstrukcijas projekta ietvaros abās ielās ir izveidots jauns apgaismojums, kas jau pieslēgts enerģijas padevei, demontēti vecie, šķībie un bīstamie apgaismojuma laternu koka balsti.  Minēto ielu posmi atrodas starp  atjaunotajām Zirņu un Ganību ielām.  Mālu un Dārza ielas renovācija sākās šā gada septembrī, galvenais būvuzņēmējs ir SIA „Aizputes ceļinieks”, būvprojekta autors akciju sabiedrība „Ceļu projekts” un SIA „Liepājas ūdens”. Rekonstrukcijas  būvdarbu kopējās izmaksas Mālu ielā –  Ls 132 159.41 (bez PVN), Dārza ielā – LVL 165 601.66 (bez PVN). Būvdarbu garantijas termiņš – pieci gadi. Mālu un Dārza ielas posmu renovācija ir tikai daļa no izmaiņām, kas šogad ir panāktas vairākās šķērsielās starp Ganību un Zirņu ielu. Renovācijas darbi ir pabeigti divos Miera ielas posmos, Priežu, Otaņķu, Kaļķu ielas posmā; šie būvobjekti šoruden jau nodoti ekspluatācijā.

Kopumā sešās šķērsielās starp Ganību un Zirņu ielu renovācijas būvdarbi šogad bija iespējami, pateicoties finanšu ietaupījumam projekta „Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)” ietvaros”. Pēc apjomīgajiem Zirņu un Ganību ielas pārbūves darbiem, kas noslēdzās 2012. gadā, pāri palika apmēram 700 tūkstoši latu.  Par šo naudu renovētas ne tikai minētās šķērsielas, bet arī vietās, kur būtiski mainījusies satiksmes intensitāte, veikti prettrokšņu pasākumi, luksofori aprīkoti ar skaņas signāliem, Zirņu un Salmu ielas stūrī nojaukts pašvaldības īpašums – grausts.

Aigars Štāls, sabiedrisko attiecību speciālists 
 

Pievieno komentāru

Liepājā