Piejūras slimnīcas mediķi saņem Veselības ministrijas apbalvojumus

Ceturtdien, 17. novembrī, valsts svētku priekšvakarā Piejūras slimnīcas Onkoloģiskās klīnikas Staciionārās daļas vadītājs, ķirurgs un onkologs ķīmijterapeits Guntars Ķeiris, Ķīmijas terapijas nodaļas onkoloģiskās aprūpes māsa Daiga Griezīte un Psihiatriskās klīnikas klīniskā psiholoģe Raisa Immere dodas uz Veselības ministriju, lai saņemtu novērtējumu savam darbam- apbalvojumus, ziņo slimnīcas pārstāvji.

''Esmu gandarīts, ka mūsu mediķu darbs ir novērtēts'', saka Piejūras slimnīcas valdes priekšsēdētājs Aigars Puks. ''Varu tikai no sirds pateikties šiem darbiniekiem, kas lielāko daļu savas dzīves velta pacientu veselībai, neskaitot darba stundas, nevelkot robežas saviem tiešajiem darba pienākumiem.''

Liela daļa ķirurga un onkologa ķīmijterapeita Guntara Ķeires darba dzīves jau 25 gadus ir saistīta tieši ar krūts dziedzera ķirurģiju, kas nozīmē ne tikai sniegt medicīnisko palīdzību sievietēm, kuras skāris krūts dziedzera vēzis, bet arī uzklausīt daudzus dzīvesstāstus, redzēt sāpes un asaras, tomēr izjust arī prieka mirkļus, ja slimību izdodas veiksmīgi ārstēt.

Onkoloģiskās klīnikas vadītāja Anna Krilova: ''Sievietēm, kurām nācies sastapties ar šo slimību, dakteris Ķeire ir gandrīz vai uzticības persona, jo tikai laba sadarbība un savstarpēja uzticēšanās var sniegt vēlamo pozitīvo rezultātu, kāda, par laimi, Guntara Ķeires ilgajā profesionālās darbības laikā nav mazums, kas savukārt vēlreiz apliecina senās patiesības lielo praktisko nozīmi - profilakse un savlaicīga vēršanās pie speciālista ir ikviena cilvēka veselības ķīla.''

Šodien Guntars Ķeire saņems Veselības ministrijas Atzinības rakstu, savukārt Daiga Griezīte un Raisa Immere Pateicības rakstus. Ķīmijas terapijas nodaļas onkoloģiskās aprūpes māsas Daigas Griezītes, vai kā viņu sirsnīgi dēvē kolēģi un pacienti - māsiņas Daigas darbs ik dienas nesaraujami saistīts ar onkoloģijas nozares vienu no pamata terapijas metodēm - ķīmijterapiju, kas sākotnēji nozīmē apjomīgu izskaidrojošo un izglītojošo darbu ar pacientiem un viņu tuviniekiem, meklējot un atrodot katram nepieciešamo individuālo pieeju, lai ārstēšanās rezultāts būtu atbilstošs terapijas plānam. Viss Ķīmijas terapijas nodaļas dinamiskais organizatoriskais darbs ikdienā pamatā gulst uz māsiņas Daigas pleciem, rūpējoties par ārstu ordināciju precīzu izpildīšanu un pēc iespējas komfortablākas vides un emocionāli labvēlīgāka noskaņojuma nodrošināšanu pacientiem. Jau divdesmit gadus māsiņa Daiga nenogurstoši piepilda šīs nodaļas telpas ar savu pozitīvo enerģiju, vienlaikus profesionāli, precīzi un ar augstu atbildības sajūtu veicot savus tiešos darba pienākumus.

Kā atzīst Anna Krilova, Daiga Griezīte ir ''Māsa'' ar lielo burtu, kas vienmēr godājusi ārstniecības personas ētiku un ar savu augsti profesionālo darbu spodrinājusi Māsas tēlu.

Psihiatrijas klīnikas klīniskā psiholoģe Raisa Immere dzīvē sekojusi savas sirds patiesajam aicinājumam, kļūstot par lielisku psiholoģi, tādējādi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Psihiatriskās klīnikas pacientu ārstēšanā un aprūpē, kā arī pašaizliedzīgi darbojoties vienotā komandā ar ārstiem, māsām un citiem ārstniecības procesā iesaistītiem speciālistiem, lai sasniegtu vislabākos ārstnieciskā darba rezultātus.

Profesionālajā jomā Raisa lmmere strādā ar ļoti plašu metožu spektru - veic psiholoģisko diagnostiku (intelekta spēju un personības izpēti) gan pieaugušajiem pacientiem, gan bērniem, izmantojot Latvijā adaptēto Vudkoka - Džonsona kognitīvo spēju testa metodi, sniedz individuālās psihologa konsultācijas saskaņā ar ārstējošo psihiatru ordinācijām gan stacionāra, gan ambulatorajiem pacientiem.
Psihiatriskās klīnikas vadītāja Evija Siliņa: ''Īpaši atzīmējama ir Raisas lmmeres spēja rast patiesi veiksmīgu un harmonisku kontaktu, strādājot ar mazajiem Psihiatriskās klīnikas pacientiem, kas nenoliedzami rezultējas ar diagnosticētās problēmas visoptimālāko risinājumu. Raisai piemīt īpaši sensitīva sajūtu gamma saskarsmē ar bērniem, līdz ar to viņas līdzdarbošanās nepilngadīgo Psihiatriskās klīnikas pacientu ārstēšanā ir liels mūsu slimnīcas ieguvums. Viņa neskaita darbā pavadītās stundas, bet allaž steidz sniegt savu profesionālo viedokli tajā brīdī, kad tas ir akūti nepieciešams.''

Pievieno komentāru

Liepājā