Pētnieku uzmanības krustugunīs - literatūras un kultūras aktualitātes

17. un 18. martā Liepājas Universitātē notiks 22. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", kuru rīko Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, ziņo Liepājas Universitāte.

Konferences sākums paredzēts ceturtdien, 17. martā, pulksten 11.15 Liepājas Universitātē Lielā ielā 14.

Divu dienu garumā tematiski daudzveidīgajās sēdēs ar referātiem uzstāsies gan jaunie zinātnieki, gan savu zinātņu nozaru vadošie pētnieki  literatūrzinātnē, folkloristikā, teātra un kino teorijā un vēsturē, klasiskajā un populārajā kultūrā.

Viens no konferences līdzpriekšsēdētājiem, Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta direktors Edgars Lāms uzskata: "Liepājas konferencei jau nostiprinājusies laba slava un noteikta vieta Latvijas zinātnes dzīvē, un tā pamazām piesaista arī Baltijas un Eiropas valstu akadēmisko aprindu pārstāvju interesi. Būtu tikai pašsaprotami, ka daudzpusīgā un interesantā referātu tematika piesaistītu arī Liepājas un tuvāko novadu ļaužu plašāku interesi."

Pievieno komentāru

Liepājā