Peldūdens kvalitāte Liepājā šobrīd ir izcila

Liepājas peldvietās – Dienvidrietumu pludmalē, pludmalē pie stadiona jeb centrālajā pludmalē un Beberliņu ūdenskrātuvē – 6. un 7.jūnijā ņemtie ūdens paraugi mikrobioloģisko rādītāju testēšanai liecina, ka ūdens kvalitāte ir izcila un no kvalitātes viedokļa iedzīvotāji peldēties var droši, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Par rezultātiem pašvaldību informējusi Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, kas pēc pašvaldības pasūtījuma ūdens kvalitāti Liepājas peldvietās pārbauda reizi mēnesī. Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu veic arī valsts, kas nozīmē, ka analīzes Liepājas peldvietās tiek ņemtas ik pēc divām nedēļām.

Minētajās peldvietās tika ņemti ūdens paraugi mikrobioloģisko rādītāju testēšanai (Escherichia coli skaits, KVV/100 ml; Zarnu enterokoku skaits, KVV/100 ml), kā arī tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”).

Novērtējot vizuālās pārbaudes rezultātus paraugu ņemšanas vietās un testēšanas pārskatus, konstatēts, ka peldvietu ūdens paraugi atbilst 2010.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.608 ,,Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām un peldūdens bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Atgādinām, ka Liepājā šogad plīvo četri Zilie karogi – Liepājas centrālajā pludmalē, Dienvidrietumu pludmalē, Liepājas jahtu centrā un atpūtas vietā “Beberliņi”.

Lai apmeklētājiem pludmales peldvietās (pie stadiona un Dienvidrietumu pludmalē) būtu droši atpūsties, no 15. maija līdz 15. septembrim tajās katru dienu no plkst. 10.00 līdz 22.00 dežūrē Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Pludmales glābšanas dienests. Vienlaicīgi pludmalēs dežurē pieci glābēji. Vasaras sezonā labos laika apstākļos katru dienu no plkst. 11.00 līdz 19.00 ir atvērts arī pludmales pieejamības komplekss, kas domāts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Atpūšoties pludmalē, pašvaldība aicina ikvienu būt piesardzīgam, ievērot drošības noteikumus un glābēju norādījumus, kā arī nebūt pārgalvīgam.

Pievieno komentāru

Liepājā