Pašvaldība neredz šķēršļus jauna cietuma būvniecībai Liepājā

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks (Liepājas partija), tiekoties ar tieslietu ministru Jāni Bordānu, pārrunāja jautājumus par jauna cietuma būvniecību pilsētā, tādējādi atzīstot, ka pašvaldībai neesot šķēršļu minētā objekta būvniecībai.

"Domāju, ka uz Tieslietu ministriju interesējušiem jautājumiem par cietuma būvniecību esam atbildējuši, līdz ar to var uzskatīt, ka jautājums var veiksmīgi virzīties uz priekšu, lai gan sarunas par šāda objekta būvniecību bijušas sen," intervijā "Rietumu Radio" sacīja Sesks.

Pilsētas mērs uzskaitīja galvenos ieguvumus, būvējot jauno cietumu, proti, veco cietuma ēku, kas atrodas pilsētas centrā, varēs izmantot citām vajadzībām, investīcijas infrastruktūrā un ieslodzīto darbaspēka izmantošana Liepājas ražošanas uzņēmumos.

Sesks pieļāva, ka vecā cietuma ēku komplekss Dārza ielā 14/16, piemēram, varētu tapt par viesnīcu.

Jau ziņots, Tieslietu ministrijas (TM) valdījumā tiks nodots nekustamais īpašums Liepājā, Alsungas ielā, Kurzemes cietuma būvniecībai.

To paredz 22.oktobrī valdībā atbalstītais rīkojums "Par valsts nekustamā īpašuma Pērkones ielā 32, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā un nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā".

Kā rīkojuma anotācijā norādījusi TM, Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums Alsungas ielā patlaban netiek izmantots un nav nepieciešams pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai.

Neskatoties uz to, ka pirmo jauno cietumu ir plānots būvēt Olaines cietuma teritorijā, ir nepieciešams savlaicīgi plānot arī pārējo cietumu būvniecībai nepieciešamās zemju platības. Kā norāda TM, nākamais jaunais cietums būtu jābūvē Kurzemes reģionā, kur līdz šim ir tikai viens cietums - Liepājā.

Liepājas cietumā pašlaik ir mazs vietu skaits, līdz ar to notiesātie no Kurzemes reģiona sodu izcieš tālu no savas dzīvesvietas. Šāda situācija ir pretrunā starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktajam. Tāpat pašreizējā Liepājas cietuma infrastruktūra neatbilst starptautiskajiem standartiem, līdz ar to labas pārvaldības princips prasa, lai valsts pārvalde jau laicīgi plānotu nākamo cietumu būvniecībai nepieciešamo zemes gabalu iegūšanu.

Jauna cietuma būvniecībai atbilstoša zemes gabala iegūšana Liepājā ļaus savlaicīgi sagatavoties turpmākajai rīcībai un nodrošinās atbilstību ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projektā paredzētajam, plānojot, ka jaunā tiesu sistēma pēc iespējas elastīgāk ļaus reaģēt uz iespējamām izmaiņām normatīvajos aktos un faktiskajos apstākļos - cietumi valsts teritorijā jāizvieto vienmērīgi un katrā cietumā jābūt visu režīmu nodaļām.

Kā secina TM, zemes gabala iegūšana Liepājā atbilst koncepcijas noteiktajiem jauno cietumu izvietošanas principiem, jo tas būs teritoriāli izdevīgā vietā, tas atradīsies ārpus pilsētas centra, bet tiešā pilsētu tuvumā.

Savukārt nekustamais īpašums Pērkones ielā 32, pēc Veselības ministrijas norādītā, nav nepieciešams VSIA "Piejūras slimnīca" darbības nodrošināšanai. Tās kapitāla daļu turētāja ir Veselības ministrija.

Pievieno komentāru

Liepājā