Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par jaunas spēļu zāles ierīkošanu Liepājā

No pirmdienas, 13.jūnija, līdz 27.jūnijam Liepājas pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā un izteikt viedokli par jaunas spēļu zāles un totalizatora derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Liepājā, Ganību ielā 187, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele. 

Aptaujas anketu ikviens interesents var aizpildīt Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai elektroniski pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā “Sabiedrība/ Publiskās apspriešanas”.

Kā ziņots iepriekš, Liepājas pilsētas dome 20.maijā ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Joker LTD” iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju spēļu zāles, bāra un totalizatora derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Liepājā, Ganību ielā 187.

Pastāvīgās pilsētas Attīstības komitejas sēdē 9.jūnijā tika nolemts organizēt publisko apspriešanu divu nedēļu garumā. Pēc aptaujas noslēgšanās rezultāti tiks apkopoti un jautājums par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju ierīkot spēļu zāli un totalizatora derību likmju pieņemšanas vietu Liepājā, Ganību ielā 187, tiks virzīts izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 14.jūlija sēdē.

Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešā daļa nosaka, ka gadījumā, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome (padome), izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Pievieno komentāru

Liepājā