Parakstīts līgums par koalīcijas izveidi Liepājas domē 1

Liepājas partija un politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs” parakstījusi līgumu par ciešāku sadarbību darbam Liepājas pilsētas domē, kā prioritāti nosakot nepieciešamību nodrošināt līdzsvarotu Liepājas attīstību, ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un domes Attīstības pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildi.

Tādējādi nākamajiem četriem gadiem ir nodrošināta stabila Liepājas domes darbība, koalīcijā apvienojot desmit no 15 domē ievēlētajiem deputātiem.

Sadarbības līguma mērķis ir nodrošināt efektīvu, stabilu un profesionālu domes darbu, iedibināt konstruktīvu sadarbību un izvairīties no destruktīvām darbībām, kas negatīvi ietekmētu domes darbu. Tāpat līgums nosaka abu partiju deputātu ētiskos standartus kopējā darbā, lēmumu saskaņošanas procedūras, savstarpējo atbildību, pienākumus un tiesības.

No Liepājas partijas puses sadarbības līgumu parakstījuši šajā sasaukumā ievēlētie deputāti G.Ansiņš, M.Ceirulis, S.Golde, U.Sesks, V.Skujiņš, H.Valcis un V.Vitkovskis, savukārt no partiju apvienības “Saskaņas centrs” puses līgumu parakstījuši ievēlētie deputāti J.Hadarovičs, R.Miloslavskis un N.Vorobeičiks.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Liepājā