Par Pedagoģijas fakultātes dekāni ievēlēta Ilze Miķelsone

Šodien par Liepājas Pedagoģijas akadēmijas (LPA) Pedagoģijas fakultātes dekāni vienbalsīgi ievēlēta asociētā profesore pedagoģijas doktore Ilze Miķelsone, vēstī augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste Andīna Okuņeva.

Atbildīgajam amatam Miķelsone bija izvirzīta kā vienīgā kandidāte. Līdzšinējā dekāne Vineta Trumsiņa Pedagoģijas fakultāti ir vadījusi 17 gadus. Šajā laikā Pedagoģijas fakultāte vairākkārt ir mainījusi nosaukumu, izveidojusi jaunas studiju programmas un iesaistījusies Latvijas un starptautiskos izglītības projektos.
Saskaņā ar "Nolikumu par mācībspēku, katedru vadītāju un dekānu vēlēšanām" LPA uz fakultātes dekāna amatu var pretendēt profesors, asociētais profesors, docents, lektors vai asistents ar doktora grādu. Fakultāšu dekānus ievēl attiecīgās fakultātes paplašinātā dome uz pieciem gadiem.
Šī gada nogalē pārmaiņas gaidāmas arī LPA Humanitārajā fakultātē - dekānei Intai Genesei-Plaudei beidzies otrais termiņš fakultātes dekānes amatā. Humanitārajā fakultātē dekāna vēlēšanas paredzētas 13.decembrī un dekāna amatam izvirzītas trīs kandidātes - Mākslas un dizaina katedras vadītāja pedagoģijas doktore Inta Klāsone, Mākslas un dizaina katedras docente mākslas zinātnes doktore Aija Druvaskalne-Urdze un Literatūras katedras docente filoloģijas doktore Anda Kuduma.

Pievieno komentāru

Liepājā