Par braukšanas biļešu pareizu kompostrēšanu

Liepājas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports" (LST) un sabiedriskā transporta kontrolieri ikdienā sastopas ar atsevišķiem gadījumiem, kad sabiedriskajā transportā tiek nepareizi kompostrētas braukšanas biļetes.

Pievienotajā attēlā redzams 10 braucienu biļešu komplekts, kuru iespējams nopirkt iepriekšpārdošanā par Ls 3,80 (viena brauciena biļetes cena – Ls 0,38), un viena brauciena biļete, kas maksā Ls 0,40. Uz abām braukšanas biļetēm ir uzraksts "bez kompostrēšanas nederīgs". Kompostrēšanas vieta ir norādīta ar bultiņām gan viena brauciena biļetei, gan 10 braucienu biļešu kolpektam. Viena brauciena biļetei kompostrēšanas vieta ir norādīta ar orandžu bultiņu, bet 10 brauciena biļešu komplektam ar divām zaļām bultiņām.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanas noteikumiem 3. punkta 3.6. apakšpunktu, ir noteikts, ka braukšanas biļete jākompostrē paredzētajā vietā (biļetes priekšpusē - lejas daļā). Šie noteikumi attiecas uz visu braukšanas biļešu kompostrēšanu.

Gadījumā, ja biļete ir izkompostrēta jebkurā cita vietā, kā piemēram, braukšans biļetes aizmugurē vai biļetes augšējā daļā, sabiedriskā transporta kontrolei ir tiesības uzskatīt, ka šādi izkompostrēta biļete nav derīga, un uzlikt pasažierim sodu par braukšanu bez biļetes.

Vēlamies arī pievērst uzmanību tam, ka abonementa biļetēm, kurām lietošanas derīguma termiņa sākuma datumu var izvēlēties, lietošanas derīguma termiņš ir līdz nākamā mēneša iepriekšējam datumam. Piemēram, abonementa biļete, kuras lietošanas derīguma termiņa sākuma datums ir 10. maijs, būs derīga līdz 9. jūnijam. Šādu kārtību paredz arī 28.08.2012. MK noteikumi Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" 38. punkta 38.1. apakšpunkts, kurš nosaka, ka  biļetes derīguma termiņu aprēķina, skaitot no tās derīguma sākuma datuma līdz attiecīgajam nākamā vai cita mēneša datumam (to neskaitot), bet, ja kalendāra mēnesī attiecīgā datuma nav, – līdz mēneša pēdējam datumam (to ieskaitot).

Informāciju sagatavoja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports"

Pievieno komentāru

Liepājā