Par 6 miljoniem eiro palielina Liepājai pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu

Valdība šodien veica grozījumus darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātē "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai", palielinot Liepājai maksimāli pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu un virssaistību finansējumu par 6 047 205 eiro.

Projektu iesniegumu atlase, kuras gaitā Liepājas pilsētas pašvaldība tiks uzaicināta iesniegt projekta iesniegumu, tiek plānota 2014.gada 1.ceturksnī.

Valdība bija lēmusi rezervēt 4,25 miljonus latu aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanas un līdzsvarota valsts attīstība" gaitā, finansējumu novirzot no Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās apakšaktivitātes "Atbalsts darba vietu radīšanai" 1 615 742 latu apmērā un Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 2 634 258 latu apmērā, saistībā ar sociālekonomisko risku mazināšanu, ja AS "Liepājas metalurgs" tiek sākts maksātnespējas process. Tagad, kad maksātnespēja tiešām sākta, par minēto summu nepieciešams palielināt Liepājas pilsētas pašvaldībai maksimāli pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Pievieno komentāru

Liepājā