Palielinās pašvaldības līdzfinansējumu privātajos bērnudārzos

Liepājas pašvaldība palielinās līdzfinansējumu privātajos bērnudārzos, informē domē.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde (Liepājas partija) šodien tikās ar Liepājas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītājiem, lai pārrunātu plānotās izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību privātajām izglītības iestādēm.

"Esam palielinājuši līdzfinansējumu par katru Liepājā deklarēto bērnu, kurš no pusotra gadu vecuma apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Tas ir reāls atbalsts ģimenēm ar bērniem," uzsvēra Golde.

Saistošie noteikumi paredzēs, ka privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs maksimālais līdzfinansējums Liepājā deklarētiem bērniem tiek palielināts no 56,07 latiem līdz 73,95 latiem mēnesī, neiekļaujot ēdināšanu. Līdzfinansējums tiks nodrošināts bērniem no pusotra gada vecuma, ja bērns reģistrēts uzņemšanai Liepājas bērnudārzā vienotā reģistra rindā un ja arī viens no bērna vecākiem vai personām, kura viņu aizstāj, dzīvesvieta deklarēta Liepājā.

Bērniem, kuri vēl nav sasnieguši pusotra gada vecumu, pašvaldība piedāvā izmantot aukļu dienesta pakalpojumus. Ja ar aukli tiek noslēgta pilna darba laika līgums, arī tad pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu.

Pašvaldība arī turpmāk privātajām vispārējās izglītības iestādēm nodrošinās līdzfinansējumu Liepājā deklarētiem skolēniem 9,06 latu apmērā mēnesī, neiekļaujot maksu par ēdināšanu. Līdzfinansējums tiks piešķirts, ja izglītojamā un viena no viņa vecākiem vai personas, kuras viņu aizstāj, dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā.

Lai varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, izglītojamā vecākam ar iesniegumu jāvēršas Liepājas Izglītības pārvaldē. Iesniegumam jāpievieno izglītojamā dzimšanas apliecības kopija un līguma, kas noslēgts starp attiecīgo privāto vispārējās izglītības iestādi un izglītojamā vecāku par vispārējās izglītības programmas īstenošanu, kopija.

Jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā, kad tos saskaņos Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija. Tas varētu notikt februāra beigās.

Pievieno komentāru

Liepājā