Pagarina pieteikšanās termiņu projektu konkursam skolēniem "Zinis"

Līdz 6. novembrim pagarināts pieteikšanās termiņš skolēnu projektu konkursam "Zinis".

Projektu konkurss notiek jau otro gadu, lai rosinātu skolu jauniešus mācību procesā izstrādāt noderīgus un izmantojamus pētnieciskos un projektu darbus. Konkursu organizē Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un uzņēmējiem, informē Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Vispārizglītojošo skolu vai profesionālo mācību iestāžu audzēkņi aicināti iesniegt pieteikumus, lai gūtu iespēju dzīvē īstenot sava mācību procesā izstrādātā projektu darba vai pētnieciskā darba galarezultātu. Projektus var iesniegt līdz 2015. gada 6. novembrim. Projektam jāatbilst kādai no prioritātēm:
resursu un enerģijas taupīšanas veidi ikdienā,
materiālu otrreizējā izmantošana ikdienā,
vides izglītība vienaudžiem - spēles, vizuālie materiāli un citi vides izglītības materiāli ne dabaszinību mācību priekšmetos

Konkursā var pieprasīt atbalstu 50,00 – 90,00 EUR apmērā.

Konkursa norisi atbalsta SIA Eko Kurzeme un SIA Liepājas RAS. Konkursā NAV jāiesniedz pats projekta darbs, kas tiek nodots skolā, bet tikai īss apraksts tam, kā pētījuma rezultāti tiks īstenoti dzīvē.

Ja pētījuma rezultāts ir informatīvs materiāls vai cits taustāms produkts (spēle, modelis, filma vai kas cits), aicinām piedalīties, lai arī citi pilsētas iedzīvotāji uzzinātu par to un varētu izmantot ikdienas situācijās. Skolēni, ja jūsu skolas projekts ir tā vērts un vēlaties iegūt pirmo pieredzi projektu izstrādā- aiciniet skolotājus palīgā un piedalieties!

Iegūt papildus informāciju par projektu konkursu var iegūt zvanot pa telefonu 26808351 (Aiga Jaunskalže) vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi liepajasfonds@gmail.com.  Projektu konkursa nolikumu un saistītos dokumentus var lejuplādēt Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā „Atbalsts jauniešu idejām”.


Pievieno komentāru

Liepājā