Pabeigta pašvaldības ēku siltināšana ar KIOTO projektu atbalstu

16. novembrī Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kopā ar Būvvaldes komisiju parakstīja pieņemšanas nodošanas aktu renovētajai bērnudārza "Cīrulītis" ēkai. Līdz ar šī bērnudārza nodošanu ekspluatācijā ir pabeigta divu apjomīgu projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās I un II" īstenošana, kuras rezultātā Liepājā nosiltinātas 26 pašvaldības ēkas, tajā skaitā – 16 izglītības iestādes. Projektu finansē no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Lai gan bērnudārzu nācās pabeigt būvniekiem no SIA "Mūrnieks" (ar SIA "Riveta" līgums lauzts 2011. gada 18. martā), darbi izpildīti godam un ēka ieguvusi jaunu, gaumīgu fasādi, atzina komisijas locekļi. Celtnieku, arhitektu un būvuzraugu darbu slavēja arī bērnudārza vadītāja Valentīna Leskinoviča.

"Ir prieks, ka šajā pirmssvētku gaisotnē noslēdzam tādu nozīmīgu projektu, kur lielākais akcents ir tieši uz izglītības iestādēm, kas nu jau labi pamanāms arī pilsētas ainavā", uzsvēra Golde.

Bērnudārza "Cīrulītis" ēkai nomainīts jumta segums, veikta fasādes siltināšana un apdare, logu un durvju nomaiņa, cokola siltināšana un apdare, iekšējie apdares darbi un apkures sistēmas atjaunošana. Kopējās būvniecības izmaksas ir Ls 68 590,92 ( t.sk. PVN). Renovācijas projekta autors: SIA "V projekts".

PII "Cīrulītis" ir vienīgais specializētais bērnudārzs pilsētā, kuru apmeklē bērni ar īpašām vajadzībām. Bērnudārzs tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Abu KIOTO finanšu instrumenta atbalstīto projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās I un II" līgumu kopējā summa ir Ls 2 451 820, kur pašvaldības daļa ir 21 procents jeb Ls 468 974. Saskaņā ar energoaudita aprēķiniem, ēku renovācijai jānodrošina siltumenerģijas patēriņa samazinājums no 34 līdz pat 83 procentiem. Pašvaldības finansējuma daļu uz siltumenerģijas ietaupījuma rēķina plānots atpelnīt četru gadu laikā, informē projektu vadītājs, domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens.

Līdz ar to samazināsies arī maksa par siltumenerģiju, bet, skatoties plašāk, Latvija turpinās oglekļa dioksīda un citu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Tieši šis ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) darbības mērķis.

Kopā ar ERAF finansēto izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu divu gadu laikā pilsētā renovētas pavisam 43 pašvaldības ēkas, tajā skaitā gandrīz visas izglītības iestādes.

Pievieno komentāru

Liepājā