Organizē publisko apspriešanu par azartspēļu zāli Liepājā

Lai Liepājas pilsētas iedzīvotāji varētu izteikt viedokli vai atbalsta azartspēļu zāles atvēršanu Lielajā ielā 7, Liepājā, laika posmā no 2013.gada 19.augusta līdz 2013.gada 8.septembrim tiek organizēta publiskā apspriešana, informē pašvaldībā.

Aptaujas anketu var aizpildīt Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai anketu aizpildīt pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā SABIEDRĪBA / SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA.

Savukārt elektroniski aptaujā var piedalīties:
https://docs.google.com/forms/d/1I7yOkpQcOzT50KRIErbozkKPlnf2Tq7pRcpam-T9324/viewform.

Liepājas pilsētas Dome š.g. 13.jūnijā ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Garkalns” iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Lielajā ielā 7.

Pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likumu, pastāvīgā pilsētas Attīstības komiteja  nolēma organizēt publisko apspriešanu trīs nedēļas, pēc tam tiks apkopoti rezultāti un jautājums par atļaujas izsniegšanu tiks virzīts izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 19.septembra sēdē.

Pievieno komentāru

Liepājā