Notiks publiskās apspriešanas sanāksme par dzīvnieku kapsētas izveidi Liepājā

Trešdien pulksten 17 Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā, norisināsies publiskās apspriešanas sanāksme lokālplānojuma redakcijai, kas groza Liepājas teritorijas plānojumu, paredzot Liepājā izveidot publiski pieejamu un mūsdienu prasībām atbilstošu dzīvnieku kapsētu, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Lokālplānojuma teritorija atrodas Liepājas austrumu pusē, Zaļās birzes mikrorajonā ar kopējo platību teju 12 hektāri - starp 14.novembra bulvāri, Talsu un Pulvera ielu. Lokālplānojuma redakcija piedāvā teritorijas funkcionālā zonējuma un apbūves noteikumu priekšlikumu, satiksmes organizācijas risinājumus, labiekārtojumu, inženierkomunikācijas, veicamo darbu kārtas un citus nosacījumus dzīvnieku kapsētas izveidei.

Lokālplānojuma izstrādes pasūtītājs ir pašvaldība, kuras autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.

Līdz šim iedzīvotājiem ilgstoši nav iespēju likumīgi apbedīt dzīvniekus, norādīja domē. Haotiski un dabas videi nepiemēroti dzīvnieku apbedījumi Liepājā ir izveidoti piekrastes kāpās pie Dienvidu kapiem.

Publiskajai apspriešanas dokumentiem ir pievienots arī Vides pārskats, kurā risinājumi vērtēti no ietekmes uz vidi viedokļa.

Publiskās apspriešanas sanāksmē pirmās redakcijas izstrādātāji SIA "Reģionālie projekti" iepazīstinās ar lokālplānojuma risinājumiem un atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī apkopos izteiktās piezīmes, ieteikumus, viedokļus, lai tos ņemtu vērā gala redakcijas sagatavošanā. Rakstiskus viedokļus un priekšlikumus var izteikt līdz 14.septembrim.

Pievieno komentāru

Liepājā