Notiks lekciju cikla "Piecas radošas personības laikposmā 1988. -1999." otrais pasākums

Trešdien, 25. septembrī, pulksten 14:00 Liepājas zonālā valsts arhīva telpās notiks lekciju cikla „Piecas radošas personības laikposmā 1988. -1999.” otrais pasākums.

Tikšanās laikā savus stāstījumus par rakstniekiem Egonu Līvu, Olafu Gūtmani piedāvās rakstnieki Andrejs Migla, Sandra Vensko, piedalīsies dzejnieks un sabiedriskais darbinieks Modris Zihmanis, arhīva direktore Gunta Drēziņa klātesošos iepazīstinās ar laikmeta liecību krātuvi – arhīva darbību. Paredzēta diskusija ar projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

Liepājas radošie cilvēki sākuši apkopot materiālus par rakstniekiem, tulkotājiem, publicistiem Egonu Līvu, Vinifredu Krauči, Olafu Gūtmani, Ēriku Kūli, Modri Zihmani, apzinot šo sabiedrisko darbinieku veikumu pirms un Atmodas laika pirmajā desmitgadē.

Pasākumu ciklā „Piecas radošas personības laikposmā 1988-1999” pirmā tikšanās ar skolu jaunatni septembrī notika Pāvilostas novadpētniecības muzejā, kad par Atmodas laika sākuma periodu savās atmiņās dalījās rakstnieks Ēriks Kūlis, par tulkotāju Vinifredu Krauči referēja Agnese Matisone, par Tautas Frontes kustību reģionā stāstīja Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova, atmiņas pauda Tautas Frontes Pāvilostas nodaļas aktīvisti. Diskusijā tika skartas tēmas par garīgo brīvību, valstiskuma apzināšanos, karoga un himnas nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

Projekts „Piecas radošas personības laikposmā 1988-1999” ietver materiālu apkopojuma izveidi, kas saistīta ar arhīvu dokumentu izpēti, preses materiālu vākšanu, līdzgaitnieku stāstījumus par Kurzemes reģiona un Liepājas pilsētā dzīvojošiem literātiem, tulkotājiem, publicistiem, kurus vieno gan piederība reģionam, gan tieša un netieša līdzdalība Atmodas laika procesos Kurzemē un Latvijā.

Atmodas laika perioda materiālu izpētē, apkopošanā un izzināšanā iesaistīti arhīva darbinieki, pedagogi, bibliotēku, muzeju darbinieki, literāti, baznīcu konfesiju pārstāvji.

Tikšanās ar lektoriem plānota Pāvilostā, Aizputē, Liepājā, noslēdzošais pasākums – lasījumi –paredzēti 15. novembrī Liepājas Latviešu biedrības namā.

Latvijas Rakstnieku savienībai sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju, projekts guvis atbalstu Kultūras Ministrijas konkursā „Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu”.

Pasākums skolu jaunatnei un citiem interesentiem ir bez maksas.

Informāciju sagatavoja rakstniece Sandra Vensko

Pievieno komentāru

Liepājā