Noteikta kārtība tramvaju kontakttīklu vadu pacelšanai

Pamatojoties uz to, ka no 2012. gada decembra uzņēmuma SIA "Liepājas tramvajs" kontakttīkli ir pagarināti par 3320 metriem, kuri papildus trīs vietās šķērso ielu krustojumus, valde apstiprinājusi jaunus izcenojumus negabarītu kravu šķērsošanai, tas ir kravu, kas augstākas par četriem metriem, izbraukšanai zem kontakttīklu vadiem, kuri stājas spēkā 2013. gada 15. janvārī.

Par izcenojumiem var uzzināt mājaslapā www.liepajas-tramvajs.lv sadaļā Pakalpojumi.

Valde ir noteikusi kārtību, kādā sniedz pakalpojumus kontakttīklu vadu pacelšanai, strāvas atslēgšanai un demontāžai. Uzņēmumiem, kuriem nepieciešams ar negabarīta kravu, t.i. kravu, kura pārsniedz pieļaujamo augstumu, šķērsot ielu krustojumus zem tramvaju kontakttīklu vadiem, rakstiski par to ziņot SIA "Liepājas tramvajs" vienu nedēļu pirms ielu krustojumu šķērsošanas, norādot precīzu laiku, vietu un kravas augstumu. Ja nepieciešams atslēgt strāvu, papildus jānorāda iemesli, kādēļ strāva ir jāatslēdz, kā arī personu, kura pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.

Pievieno komentāru

Liepājā