Noslēgušies Liepājas ezera piekrastes sakopšanas darbi

Oktobra pēdējās dienās noslēgušies Liepājas ezera piekrastes daļas sakopšanas darbi. Kopumā projekta divos etapos tika savākti sadzīves atkritumi, izcirsti krūmi un nopļauta pāraugusī zāle, atjaunojot ezera krasta pļavas biotopu 8,5 ha platībā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Darbi veikti projekta "Ezeri nākotnei" laikā, kas tiek īstenots ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējumu.

Pagājušajā gadā darbi tika veikti aptuveni četru hektāru lielā platībā, kur tika izcirsti koki un krūmi, nopļauta pāraugusī zāle, kā arī savākti sadzīves atkritumi gar E. Tisē ielas mājām. Darbu otrais etaps turpinājās šajā gadā, sakopjot teritoriju, kas tuvāk ezeram. Atkārtoti tika izcirsta ataugušo krūmu atvases visā teritorijā. 

Projekta laikā darbus veica SIA "Eko Koks". Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas līdzfinansētā projekta "Ezeri nākotnei" mērķis ir nodrošināt Liepājas ezera piekrastes pļavas biotopa atjaunošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta "Ezeri nākotnei" Liepājai atvēlētais budžets ir EUR 15 795,32, no kuriem 85% jeb EUR 13 426,02 finansēs Eiropas Savienība un EUR 2369,30 Liepājas pašvaldība. Projektā kopumā iesaistījušies 12 partneri no Latvijas un Lietuvas.

Projekta laikā notikusi arī sabiedrisko inspektoru apmācība, kā arī izveidota ceļojošā foto izstāde par projektā iesaistīto ezeru dabas vērtībām.

Pievieno komentāru

Liepājā