Noslēdz 10,3 miljonus latu vērtu līgumu par Liepājas ostas padziļināšanas darbu veikšanu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde noslēgusi līgumu ar Vācijas kompāniju "Strabag Wasserbau" par Liepājas ostas padziļināšanas darbu veikšanu, informē Liepājas SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Līguma summa ir 10 330 897 lati bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pēc līguma parakstīšanas Liepājas SEZ pārvaldnieks Guntars Krieviņš atzina, ka pašlaik svarīgākais ir pēc iespējas ātrāk sākt ostas padziļināšanas darbus. Krieviņš arī pauda cerību, ka darbi noritēs raiti un tiks pabeigti iespējami īsā laika periodā.

Kā ziņots, konkursā par tiesībām veikt Liepājas ostas padziļināšanas darbus uzvarējusi Vācijas kompānija "Strabag Wasserbau", kas iepriekš bija pazīstama ar nosaukumu "Josef Möbius Bau". Vācijas kompānija piedāvāja zemāko cenu, un tās iesniegtais piedāvājums atbilda visām konkursa nolikuma prasībām. Pavisam tika saņemti četri piedāvājumi.

Tā kā līgums ar iepriekšējo darbu veicēju tika lauzts, tika izsludināts konkurss, lai izvēlētos atlikušo Liepājas ostas padziļināšanas darbu veicēju un pabeigtu ostas padziļināšanas projektu un kuģu ceļu padziļinātu līdz 12,5 metriem, bet ostas akvatorijas dziļumu - līdz 12 metriem. Tiek lēsts, ka šo mērķu sasniegšanai vēl jāizsmeļ aptuveni miljons kubikmetru grunts.

Kā ziņots, pērn vasaras sākumā Liepājas SEZ pārvalde vienpusēji nolēma lauzt līgumu ar iepriekšējo ostas padziļināšanas darbu veicēju - Beļģijas kompāniju "Dredging International N.V.". Šoruden "Dredging International N.V." vērsusies tiesā pret Liepājas SEZ pārvaldi, prasot atzīt paziņojumu par līguma izbeigšanu par prettiesisku un piedzīt zaudējumus 8,2 miljonu latu apmērā.

Liepājas ostas padziļināšanas darbi tika sākti 2009.gada novembrī un līdz 2011.gada rudenim veikti 80% no paredzētā darbu apjoma. Par paveiktajiem darbiem Beļģijas kompānijai jau ir samaksāts. Pērn pavasarī ostas padziļināšana tā arī netika atsākta. Kā skaidroja Ratniece-Kadeģe, līguma laušana ir ilgstoša un sarežģīta sarunu procesa rezultāts. Lai gan Beļģijas kompānija nevēlējās līgumu lauzt, Liepājas SEZ skatījumā tas bija vienīgais loģiskais risinājums.

Kompānija "Dredging International N.V." skaidrojusi, ka nespēj iekļauties līgumā paredzētajās darbu izmaksās, kā argumentu minot to, ka grunts izrādījusies cietāka, nekā sākotnēji domāts. Tomēr Liepājas SEZ pārvalde šādu argumentu atspēko ar to, ka "Dredging International N.V." veikusi arī iepriekšējo Liepājas ostas padziļināšanu 1999.gadā - tātad šai beļģu kompānijai, piedaloties ostas padziļināšanas darbu konkursā, jau bija zināmas Liepājas ostas grunts īpašības.

Liepājas ostas padziļināšana ir transporta nozares projekts, kura mērķis ir uzlabot un sakārtot Liepājas ostas infrastruktūru. Vēl viens projekta mērķis ir kuģošanas drošības uzlabošana ostā.

Projektā plānots veikt Liepājas ostas kuģu ceļa padziļināšanu no 11 metriem līdz 12,5 metriem un brīvostas rajona akvatorija padziļināšanu no 10,5 metriem līdz 12 metriem. Paredzēts veikt arī Loču kanāla rekonstrukciju un Ziemas ostas rajona akvatorijas padziļināšanu līdz septiņu metru dziļumam. Pavisam plānots izsmelt 5,2 miljonus tonnu grunts, ko izbērs jūrā speciāli tai paredzētās vietās - atbērtnēs. Projekts paredz modernizēt arī Kuģu satiksmes vadības centru, kas nodrošinās padziļinātās ostas akvatorijas drošu izmantošanu lieltonnāžas un tuvsatiksmes kuģu satiksmei.

Projektu "Liepājas ostas padziļināšana" finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, kā arī Latvijas valsts un Liepājas SEZ pārvalde. Kopējās projekta izmaksas ir 27 miljoni latu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.


Pievieno komentāru

Liepājā