Nosaukti Liepājas "Gada balvas zinātnē" ieguvēji

20. decembrī svinīgā pasākumā apbalvoti seši Liepājas pilsētas "Gada balvas zinātnē" ieguvēji, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Balva pasniegta pedagoģijas doktoram Arturam Medveckim, kolektīvās monogrāfijas "Kurzemes rakstnieku silueti 4" autoru kolektīvam, habilitētajam filoloģijas doktoram Benediktam Kalnačam, inženierzinātņu doktoram Viesturam Kalniņam, kā arī pedagoģijas doktoriem Helēnai Vecenānei un Pāvelam Juram.

Uzrunājot balvas laureātus un klātesošos, ekspertu komisijas locekļi ar gandarījumu uzsvēra, ka Liepājā zinātnes gars ir dzīvs un ceļ sabiedrības morālo un intelektuālo līmeni. Šogad balvai izvirzīto nominantu skaits bija lielāks nekā citus gadus.

Medveckis balvu saņēma nominācijā "Gada starpnozaru pētījums" par monogrāfijas un promocijas darba "Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā" izstrādi.

Kolektīvās monogrāfijas "Kurzemes rakstnieku silueti 4" autoru kolektīvu balvai nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes" bija izvirzījis Kurzemes Humanitārais institūts.

Kalnačs balvu nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes" saņēma par Vācijas zinātniskās literatūras izdevniecībā izdoto grāmatu "20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options". Kalniņš bija izvirzīts balvai nominācijā "Gada promocijas pētījums" par promocijas darbu "Gaisa piesārņojuma sinerģiskā efekta novērtējums ar bioindikācijas un vides parametru metodēm".

Vecenāne saņēma balvu nominācijā "Gada promocijas pētījums" par promocijas darbu "Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības". Savukārt Jurs tika izvirzīts balvai nominācijā "Jaunā zinātnieka balva" par promocijas darba "Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā"" izstrādi.

Kopējais balvu fonds šogad bija 2500 eiro.

Balvas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt starptautiski atzītu pētījumu izstrādi un publicitāti visās Liepājas Universitātes pētniecības jomās, sekmēt Liepājai un Latvijai aktuālu jautājumu inovatīvus risinājumus, veicināt jaunu zinātnieku piesaisti pētniecībai un viņu profesionālo izaugsmi, sekmēt inteliģences un zinātnieku piesaisti Liepājai. "Gada balvu zinātnē" Liepājā piešķir jau sesto gadu.

Pievieno komentāru

Liepājā