No piektdienas satiksmei tiks atvērta Zemnieku iela Liepājā

Sākot ar rītdienu, 19. decembri, Zemnieku un Parka ielas krustojumā tiks ieslēgti luksofori. Savukārt no piektdienas, 20. decembra, plkst. 15.00 satiksmei tiks atvērta Zemnieku iela, posmā no Tirgus ielas līdz Parka ielai. Aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem un sekot ceļa zīmēm, informē Liepājas domē.

Pasažieru ievērībai! Sākot ar sestdienu, 21. decembri, pa Zemnieku ielu atsāks kursēt 22. un 23. maršruta mazās ietilpības autobusi, pieturot ierastajā pieturvietā iepretim Esperanto ielai. Līdz ar to šie maršruta autobusi no 21. decembra pa Parka ielu vairs nekursēs.

Rekonstrukcijas darbiem notiekot pēc darbu izpildes grafika, šobrīd Zemnieku ielā, posmā no Tirgus ielas līdz Parka ielai, ieklāta asfalta apakškārta, tādejādi sagatavojot šo ielas posmu satiksmei.

Projekta „Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā” laikā tiek rekonstruēta Zemnieku iela 1,68 km garā posmā no Jaunās ostmalas līdz Brīvības ielai, tajā izbūvējot lietus ūdens kolektoru, sadzīves kanalizāciju, ūdensvadu, veloceliņus un ietves, kā arī rekonstruējot ielas apgaismojumu un izbūvējot jaunu ielas segumu.

Zemnieku iela, posmā no Tirgus ielas līdz Parka ielai, satiksmei tika slēgta 9. septembrī, kad uzsākta projekta „Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā” 2. kārta.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 403 857,33 lati, t.sk. ERAF finansējums – 85% jeb 2 043 278,73 lati, valsts budžeta dotācijas finansējums – 3.75 % jeb 90 144,65 lati un pašvaldības līdzfinansējums – 11.25% jeb 270 433,95 lati.

Ģenerāluzņēmējs – SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”,  apakšuzņēmējs – „Grobiņas SPMK”, būvuzraugs – SIA „Komunālā pārvalde”.

Pievieno komentāru

Liepājā