Nīcenieki cīnās par "Pludmales stipendiju" no labdarības veikala "Otrā elpa.Pludmale"

Marta mēnesī Pludmales Stipendijai izvirzīti  sekojoši projekti:
Satiec savu putnu Nīcā!  – izglītojošs pasākums svaigā gaisā "Upeskrastu mājās", Nīcā, kuru ir iecerējusi īstenot biedrība Bārtas upes radošā apvienība. Biedrība vēlas izveidot interesentu un izglītojošu pasākumu pieaugušajiem un bērniem, aicinot ģimenes kopā pavadīt laiku svaigā gaisā un kopā ar zinošiem speciālistiem izpētīt un uzzināt daudz interesanta par putniem. Plānotas arī praktiskas nodarbības, izgatavojot putnu būrus, kurus pēc tam izvietos Bernātu dabas parkā, un piedaloties citās radošās aktivitātēs. Finansiālie līdzekļi nepieciešami pasākuma organizēšanai.

Radošā telpa "Viktorija" – Kultūras centra "Viktorija" izveide Liepājas centrā, kas kalpotu par dažādu žanru kultūras un mākslas pasākumu norises vietu. Projekta pieteicēji k/c "Viktorija" atbalsta biedrība plāno tādas kultūras telpas izveidošanu, kurā izklaides jēdziens tiktu mainīts uz garīgās pilnveides jēdzienu. Tas nozīmē radošu cilvēku izpausmes – priekšnesumus, oriģināldarbus, izstādes un izrādes, attīstot apmeklētāju radošo domāšanu, jaunrades prieku un vēlmi iesaistīties. Finansiālie līdzekļi nepieciešami telpu labiekārtošanai.

Esi radošs brīvajā laikā – bērnu radošās darbnīcas Šķēdes dienas centrā, Saldus novadā. Biedrība māmiņu klubs "Pogas" vēlas dot iespēju bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm izpausties radoši, pavadīt lietderīgi savu brīvo laiku, iegūt jaunas zināšanas un prasmes. Tas pasargātu bērnu no klaiņošanas, sēdēšanas pie datora vai vieniem palikt mājās bez vecāku pieskatīšanas. Četru nodarbību ciklā plānotas gan dažādas praktiskas darbnīcas, gan spēles, dejas un erudīcijas konkursi. Finansiālie līdzekļi nepieciešami radošo darbnīcu materiālu iegādei.

Ikmēneša Ls 300 Stipendijas ieguvēju noteiks veikala klientu balsojums līdz  30. martam!

Februārī Pludmales Stipendiju saņēma Krīzes Grūtniecības centrs ar projektu "Par laimīgām ģimenēm – krīzes grūtniecības centra labiekārtošana".

Arī turpmāk  Liepājas un Kurzemes darboties gribošie cilvēki tiek aicināti līdz katra mēneša  27.datumam (ieskaitot) iesniegt pieteikumus finansējuma konkursam  "Pludmales Stipendija".

Atbalstāmās prioritātes – izglītība un garīgā attīstība, veselīgs dzīvesveids un ekoloģija, sociālā uzņēmējdarbība. Stipendijai var pieteikties gan privātpersonas, gan nevalstiskās organizācijas – biedrības un nodibinājumi.

Stipendijas projektu pieteikumu forma un nolikums pieejams šeit .


Vairāk informācijas veikala mājaslapā vai veikalā "Otrā Elpa. Pludmale" Graudu ielā 31/33.

Pievieno komentāru

Liepājā