Nekustamo īpašumu birojus un starpniekus neatbalstīs

50 000 latu uzņēmējdarbības veicināšanai
Ekonomiskā situācija valstī šogad likusi mainīt finansējuma saņēmēju loku Liepājas pilsētas mazo un vidējo uzņēmumu projektu konkursam. Uz pieciem tūkstošiem latu var pretendēt jebkurš Liepājā reģistrēts uzņēmums.

"Bez projekta naudas, mums nebūtu izdevies izremontēt telpas," atzīst SIA „Saiva” vadītāja Ilga Adāma. Viņas vadītais uzņēmums pērn piedalījies pašvaldības konkursā un saņēmis līdzfinansējumu 2,5tūkstošus latu.

"Saiva" apvieno deviņas audējas, kuru darbnīca iekārtota Amatnieku namā Bāriņu ielā Liepājā. Par pieciem tūkstošiem latu savesti kārtībā griesti, sienas un apgaismojums. Otru pusi finansējumam audējas gādājušas pašas.

Pērn pašvaldība izsludināja konkursu tūrisma uzņēmumiem un audējām šajā nozarē izdevās iekļauties, jo viņu darbnīca ikdienā ir atvērta apmeklētājiem un tūristiem. Visi, kas atnākuši uz veikalu, var darbnīcā vērot audēju darbu un arī paši piesēsties pie stellēm.

"Pieņēmām lēmumu izsludināt projektu konkursu nevis vienas nozares ietvaros, bet atbalstīt jebkuru labu ideju un iniciatīvu. Konkurss izsludināts ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju – problēmas ar izdzīvošanu varētu būt pakalpojumu sniedzējiem," prognozē Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis.

Pašvaldība skaidri definējusi nozares ko neatbalstīs – nekustamie īpašumi, starpnieciski darījumi, norāda V. Vitkovskis. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa ir pieci tūkstoši latu.

Pieteikumus konkursam var iesniegt Liepājas domē, sākot no 20. maija līdz 1. jūlijam. Nolikums paredz, ka mazo un vidējo uzņēmumu projektu konkursā var piedalīties jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona vai jebkura fiziska persona, kas veic uzņēmējdarbību Liepājas pilsētā.

Konkursam pašvaldība šā gada budžetā ir rezervējusi 50 000 latu.

UZZIŅAI

Latvijā aptuveni 95 procenti no komercsabiedrību kopskaita sastāda mazās un vidējās komercsabiedrības. Tajās ir nodarbināti 70 procenti no kopējā darbaspēka un tās rada 65 procentus no valsts iekšzemes kopprodukta.
Pēc AS “PrivatBank” sniegtās informācijas

Pievieno komentāru

Liepājā