Namīpašnieki nodokļos samaksās 2,2 miljonus latu

Liepājā pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļos 2008.gadā plāno iekasēt 2,2 miljonus latu, kas ir par Ls 109 831 vairāk nekā pērn, informēja Liepājas domē.

Liepājas iedzīvotāji šogad maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām saņems vēlāk nekā ierasts - līdz 1.martam, bet pirmais maksāšanas termiņš būs 15.aprīlis. To paredz grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli".
Liepājas dome papildus katru gadu apstiprina nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, pensionāriem. Šogad noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmējiem plānots apstiprināt domes sēdē 13.martā, bet tie varētu stāties spēkā aprīļa beigās, informēja domes Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadītāja Sandra Veisa.
Lai neradītu būtisku nekustamā īpašuma sloga palielināšanu iedzīvotājiem, Ministru kabinets pērn apstiprinājis aktualizēto nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzi un atbalstīja priekšlikumus par nodokļu likmes samazināšanu no 1,5 uz 1% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
Šie grozījumi paredz arī 2008.-2010.gadā ierobežot nodokļa apmēra pieaugumu visiem nodokļa maksātājiem 25% apmērā. Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma nodoklis nedrīkst pārsniegt iepriekšējā taksācijas gadā aprēķināto nodokļu apmēru vairāk nekā par 25 procentiem, neņemot vērā nodokļu atvieglojumus.

Pievieno komentāru

Liepājā