Nākamgad Liepājas ostā plāno 6,5 miljonu tonnu apgrozījumu

Liepājas osta nākamajā gadā plāno strādāt ar 6,5 miljonu tonnu apgrozījumu, preses konferencē žurnālistus informēja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldnieks Guntars Krieviņš.

Šī gada pirmajos 11 mēnešos Liepājas ostā pārkrauti 4,38 miljoni tonnu kravu, kas ir par 34,8% mazāk nekā pērn attiecīgajā laika periodā, kad pārkrāva 6,71 miljonu tonnu kravu.

Kā norāda Krieviņš, pārvaldes nākamā gada kravu apgrozījuma prognoze ir ļoti piesardzīga, un ostas uzņēmumi par nākotni ir pat optimistiskāki.

Liepājas SEZ 2014.gada izdevumi sasniegs 36,6 miljonus eiro, no kuriem ostas padziļināšanas projektam tiks tērēti 11,55 miljoni eiro, bet Karostas kanāla attīrīšanai - 12,74 miljoni eiro. SEZ darbībai nākamgad plānoti 12,22 miljonu eiro izdevumi, savukārt plānotais naudas atlikums gada beigās varētu nedaudz pārsniegt 85 000 eiro.

No pašu ieņēmumiem SEZ attīstībā plāno ieguldīt 2,29 miljonus eiro, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā šogad. Celtniecībai nākamgad plānots izlietot 807 300 eiro, savukārt kārtējiem remontiem - 484 100 eiro. Nākamgad paredzēta divu pārmiju rekonstrukcija, transformatora punkta uzstādīšana, navigācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana, dzelzceļu un pārmiju kapitālie remonti, kā arī ūdensvada un citi remontdarbi.

Tāpat nākamajā gadā Liepājas osta turpinās trīs velkoņu nomu, kuru uzturēšana un noma izmaksās 1,6 miljonus eiro.

450 000 eiro atvēlēti maksājumiem valsts budžetā. Tie saistīti ar šogad pieņemtajiem grozījumiem likumā par ostām, kas paredz Rīgas brīvostas pārvaldei, Ventspils brīvostas pārvaldei un SEZ pārvaldei valsts pamatbudžetā ieskaitīt maksājumus par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu.

Likuma grozījumi nosaka, ka ostu pārvaldes valsts pamatbudžetā ieskaitīs tādu pašu maksājumu, kāds jau patlaban tiek iemaksāts pašvaldību speciālajā budžetā, proti, 10% no tonnāžas, kanāla, mazo kuģu, enkura un kravas maksām.

Kā norāda Krieviņš, maksa par ostas pakalpojumiem tādēļ netiks celta, taču valsts budžetā maksājamie līdzekļi samazina infrastruktūras attīstībā ieguldāmo līdzekļu apjomu. Tikpat, 450 000 eiro, Liepājas osta nākamgad maksās arī pašvaldībai. Kopējie nodokļu maksājumi nākamajā gadā būs 1,6 miljoni eiro, tostarp arī sociālais nodoklis 704 700 eiro apjomā.

5,8% no visiem Liepājas SEZ izdevumiem veido kredītsaistības, kas nākamajā gadā plānotas 705 900 eiro lielas. Patlaban budžetā iekļautas tikai esošās saistības - kredīts ''Swedbank'', kas ņemts 2009.-2011.gadā, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda projektu līdzfinansējumu. Šī kredīta atmaksas termiņš ir 2017.gads, un tā atlikums uz šā gada 31.decembri būs 2,28 miljoni eiro.

Apstiprināmajā budžetā nav iekļauti izdevumi jauna kredīta ņemšanai, par ko drīzumā tiks izsludināts konkurss, sacīja Krieviņš.

Lielāko pašu ieņēmumu daļu Liepājas SEZ veido ostas maksas, kuras tiek plānotas saskaņā ar prognozējamo kravu apgrozījumu. No ostu maksām plānots iegūt 8,8 miljonus eiro.

Otra lielākā ostas ieņēmumu pozīcija ir maksa par telpu un teritoriju iznomāšanu. Kopumā SEZ teritorijā noslēgti 169 dažādi nomas līgumi ar 115 uzņēmumiem un fiziskām personām, no kuriem plānots iekasēt 1,16 miljonus eiro. 85,7% no šīs summas veido nomas līgumi par ostas teritorijā iznomātu 2,1 miljonu kvadrātmetru, savukārt pārējos 14,2% no ieņēmumiem veido nomas maksas par SEZ teritorijām 22,86 miljonu kvadrātmetru platībā.


Pievieno komentāru

Liepājā