Ministrs apskata elektrostacijas potenciālo būvniecības vietu

Šodien darba vizītes laikā Liepājā ekonomikas ministrs Kaspars Gerhards apskatīja potenciālo elektrostacijas būvniecības vietu. 14.novembra bulvārī pēc pieciem gadiem, iespējams no oglēm ražos elektrību un siltumu.

Liepāja un Venstpils ir potenciālās elektrostacijas atrašanās vietas Kurzemē, vizītes laikā atzina K. Gerhards. Lielākas priekšrocības pašlaik ir Liepājai, uzsvēra ministrs. Lielāka pilsēta, energoietilpīgi uzņēmumi, osta un dzelzceļš ir argumenti par labu Liepājai.

Jautājums par būvniecības vietu tiks izlemts līdz 1. septembrim.

Sarunās ar Liepājas pašvaldību K. Gerhards norādīja, ka svarīgs ir gan pašvaldības, gan iedzīvotāju atbalsts.

Liepājas pilsētas mērs Uldis Sesks atzina, ka pašvaldība strādās, lai mainītu cilvēku stereotipu par ogļu elektrostaciju kā vidi piesārņojušu uzņēmumu.

Tas tikšot panākts, informējot par Dānijas pozitīvo pieredzi ogļu izmantošanā. „Jāparāda iedzīvotājiem jaunās tehnoloģijas,” veidu kā radīt pozitīvu priekšstatu klāsta U. Sesks.

Liepājas domes deputāts un uzņēmējs Uldis Pīlēns sarunu laikā norādīja, ka Eiropā daudzviet novērojama „atomelektrostaciju renesanse”, kas nākotnē varētu radīt situāciju, ka Latvijā tiks ražota dārga elektroenerģija no oglēm, bet kaimiņi pārdos daudz lētāku elektroenerģiju, kas ražota atomelektrostacijās. U. Pīlēns arī apšaubīja, vai tik jaudīga elektrostacija, kādu plānots uzbūvēt Liepājā, pilsētā ir nepieciešama.

Elektrostacijā kā blakus produkts rodas arī siltums, kas būs daudzkārt lielāks nekā Liepājai nepieciešams. Bet ogles radīs ievērojamu apjomu izdedžu.

K. Gerhards norādīja, ka situācija ir izpētīta un ogles ir optimālais kurināmais, kam ir plašs tirgus.

Elektrostaciju Kurzemē plānots uzcelt līdz 2012. gadam, kad tiks slēgta Ignalinas atomelektrostacija Lietuvā.

Pievieno komentāru

Liepājā