"Metalurgā" pagaidām paliks ne vairāk kā 300 darbinieku; atlaidīs - 1500

Šodien, 13. novembrī, AS "Liepājas Metalurgs" maksātnespējas administrators Haralds Velmers informēja par tālāko uzņēmuma darbību. Pēc Liepājas tiesas lēmuma par maksātnespējas pasludināšanu uzņēmums pilnībā pāriet H. Velmera pārraudzībā.

Galvenais administratora uzdevums būs īstenot “Liepājas Metalurga” pārdošanu sešu mēnešu laikā no maksātnespējas apstiprināšanas kā to paredz likums. Nākamajos divos mēnešos sākotnēji tiks veikta uzņēmuma inventarizācija un novērtējums, uz kura pamata tiks sagatavots “Liepājas Metalurga” pārdošanas plāns. Pārējos četrus mēnešus tiks strādāts pie pārdošanas plāna īstenošanas un un uzņēmuma pārdošanas.

“Mans uzdevums ir atdalīt metalurģijas uzņēmumu no visām ar ražošanu nesaistītajām funkcijām un tādējādi to padarīt pievilcīgu potenciālajiem investoriem. Šis būs patiesības mirklis, jo investori varēs iegādāties uzņēmumu bez negaidītiem pārsteigumiem tā bilancē,” uzsver AS Liepājas Metalurgs maksātnespējas administrators Haralds Velmers.

“Diemžēl, maksātnespējas procedūras gaitā nāksies izbeigt darbatiesiskās attiecības ar darbiniekiem. Līdz mantas pārdošanai plānots saglabāt darbatiesiskās attiecības ar ne vairāk kā 300 darbiniekiem. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu mantas saglabāšanu un nepasliktinātu nozīmīgāko pamatlīdzekļu stāvokli.”

Administrators informēja, ka, ieskaitot uzņēmuma poliklīnikas darbiniekus, patlaban LM nodarbināti 1870 strādājošie. Velmers sacīja, ka netiks atlaists neviens poliklīnikas darbinieks, to ir 85, un poliklīnika turpinās darbu līdz pārdošanai. Citās struktūrās ir nodarbināti 1785 darbinieki.

Darbiniekiem, kas zaudēs darbu, tiks sniegta palīdzība pieteikumu sagatavošanā maksātnespējas administrācijai, lai saņemtu kompensāciju no darba algu garantiju fonda. Tāpat viņi varēs pieteikties bezdarbnieku pabalsta saņemšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.  Kā norāda Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Liepājas filiāle, reģistrācija un pieteikšanās pabalstam sāksies no 15.novembra. No 14.novembra NVA pārstāvji arī viesosies Liepājas Metalurgā, lai sniegtu informāciju par pieteikšanās procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem.

Administratoram īstenojot pārdošanas plānu noteiktajā termiņā, darbiniekiem pastāv iespēja atgriezties uzņēmumā līdz valsts garantētā bezdarbnieku pabalsta beigām. “Domājot par darbiniekiem, ir īpaši svarīgi darīt visu nepieciešamo, lai uzņēmumu pārdotu paredzētajos sešos mēnešos un jaunais īpašnieks varētu rēķināties ar Liepājā dzīvojošo metalurģijas profesionāļu pieejamību,” uzsver H. Velmers

Runājot par pamatlīdzekļu uzturēšanu, H. Velmers uzsvēra, ka sākumā rūpīgi izvērtēs jebkuru līdzekļu patēriņu, tai skaitā gāzes un elektrības. Maksātnespējas administrators strādās, lai tiktu nodrošināta minimālā energoresursu piegāde tām iekārtām, kuru uzturēšanai līdz uzņēmuma pārdošanai tas ir vitāli nepieciešams. Visu pamatlīdzekļu uzturēšana noritēs stingrā “Liepājas Metalurga” inženieru uzraudzībā.

Pievieno komentāru

Liepājā