Mehatroniķi aizvada praksi Somijā

No 11. janvāra līdz 10. februārim Somijas pilsētā Turku uzņēmumā “Turku mašīntehnoloģiju centrā” praksi aizvada 25 PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” audzēkņi, kurus pavada skolotāja Līga Jaunzeme.

Prakse Somijā notiek Erasmus+ projekta “Starptautiska pieredze-nākotnes perspektīva” laikā. Pavisam šī projekta laikā notiks trīs prakšu braucieni un Somijas brauciens ir pirmais no tiem. Jau februārī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” audzēkņi dosies uz Spāniju, bet martā uz Portugāli, informē PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" Ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde.

Uz Somiju devušies mehatronikas nozares audzēkņi kopā ar skolotāju, lai četras nedēļas praktizētos “Turku mašīntehnoloģiju centrā”, kas ir moderns un nozīmīgs mācību un praktisko iemaņu attīstības centrs uzņēmumiem un skolu audzēkņiem, studentiem un zinātniekiem. Centrs specializējas augsto tehnoloģiju lāzeru tehnoloģijās, robotu izgatavošanā, mehanizācijā un automatizēto tehnoloģiju ražošanā. Viens no “Turku mašīntehnoloģiju centra mērķiem” ir sniegt izglītības iestāžu audzēkņiem un skolotājiem modernu, uz darba tirgu orientētu mācīšanas un mācīšanās metodi. Centra iekārtas un tehnoloģijas to nodrošina. Turku audzēkņiem būs iespēja interesanti papildināt teorētiskās zināšanas, kā arī attīstīt praktiskās iemaņas, piedaloties tehnisko dizainu izstrādē un dažādu posmu ražošanas procesos. Tāpat studentiem praktisko apmācību laikā ir iespējams izstrādāt savu mācību noslēgumu un kvalifikācijas darbus.
 
PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” ik gadu cenšas piedāvāt saviem audzēkņiem iespēju praktizēties starptautiskos uzņēmumos ārzemēs. Tādējādi palielinot projekta dalībnieku profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī uzlabojot valodas zināšanas. Starptautiska prakse ir iespēja audzēkņiem iepazīt atšķirīgu darba vidi, kultūru un sadzīvi, kā arī apgūt prasmes pielāgoties dažādām ikdienas situācijām.    

Pievieno komentāru

Liepājā