Mācību braukšanas ierobežojumu nepieciešamību vēl pētīs

Nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus – tāda atziņa visbiežāk izskanēja Liepājas domes Transporta infrastruktūras komisijas sēdē pirmdien, lemjot par iespējām ierobežot mācību braucienu laiku un vietu.

Cik Liepājas ielās ir mācību auto? Vai ir pierādīts, ka “mācībnieki” nopietni kavē transporta plūsmu? Vai rodas satiksmes drošības problēmas? Vai vispār saņemtas sūdzības un iebildumi? Vai aizliegumi samazinās sastrēgumus? Kādā veidā un kurš varēs veikt noteikumu ievērošanas kontroli?
Šie un vēl daudzi citi jautājumi tika izteikti pēc tam, kad Liepājas domes Satiksmes infrastruktūras daļas vadītājs Oskars Špickopfs bija iepazīstinājis komisijas locekļus ar priekšlikumiem par iespējām ierobežot mācību braukšanu. “Kursas Laiks” jau rakstījis, ka pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas ļauj pašvaldībām ierobežot mācību braukšanas vietas un laiku, izdodot saistošos noteikumus savā administratīvajā teritorijā.

Piedāvā divus variantus
O. Špickopfs nāca klajā ar ierosinājumu ierobežot mācību braucienus kādā no diviem maršrutiem. Pirmais variants paredz aizliegt braukt mācību automašīnām pa K. Ūliha ielu, Jūras ielu, Tramvaja tiltu un Raiņa ielu. Otrajā variantā paredzēti ierobežojumi Ganību ielas posmā līdz Jaunajai ielai. Sākotnējais ierosinājums aizliegt mācību braucienus šais posmos bija rīta stundās laikā no pulksten 7.30 līdz 9 un vakarpusē laikā no 16 līdz 18.
Kā skaidro O. Špickopfs, maršruti izstrādāti, balstoties uz SIA “SPI –Ventspils” veikto pētījumu “Satiksmes modelēšana, izpēte un satiksmes organizācijas shēmas izstrāde Liepājas pilsētā centra teritorijai”. Tajā atsevišķi nav analizēti jautājumi, kas saistīti ar mācību auto. Pētījumā skatīts vispārējais pilsētas ielu noslogojums, transportlīdzekļu intensitāte krustojumos, ceļu satiksmes negadījumu vietas un skaits.

Grib rosināt diskusiju

Speciālisti atzīst, ka galvenais mērķis, izvirzot priekšlikumus, bijis rosināt diskusiju. Sēdes laikā komisijas locekļi vienojās, ka jautājuma izlemšanu nevajag sasteigt. Vispirms nepieciešams pētīt situāciju, lai precīzi noskaidrotu, cik lielā mērā mācību automašīnas kavē satiksmi, un tikai pēc tam jāpieņem galīgais lēmums.  
Autoskolu speciālisti uz sēdi netika aicināti, uz to ieradās tikai “Ezermalas autoskolas” pārstāvis Māris Deklaus, kurš personīgi bija interesējies par izskatāmo jautājumu. Viņa ieteikums bija – pirms ierobežot mācību braucienus, jāapsver iespēja ierobežot kreisā pagrieziena veikšanu ielās, kur ir vislielākā satiksmes intensitāte.
SIA “Autotransporta direkcija” maršrutu tīkla plānotājs Māris Jaunsleinis sēdes laikā akcentēja divus jautājumus – kā aizliegums ietekmēs satiksmi no drošības viedokļa, un vai tas būs reāls transporta plūsmas atslogošanas līdzeklis. Komisija vienojās, ka šos jautājumus izvirzīs par prioritāti, padziļināti pētot situāciju Liepājas ielās.

Pievieno komentāru

Liepājā