Lietā par akciju pirkuma maksas piedziņu no UPB valdes locekļa Mora par labu bijušajam akcionāram Hjortam apķīlā Mora sievas īpašumu

Lietā par uzņēmuma UPB akciju pirkuma maksas piedziņu no UPB valdes locekļa Oskara Mora par labu bijušajam akcionāram Erikam Hjortam Kurzemes apgabaltiesa ir piemērojusi prasības nodrošinājumu, apķīlājot Mora sievas Antras Mores nekustamo īpašumu Liepājā.

Kā aģentūrai LETA apstiprināja Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze Marika Jankovska, prasības nodrošinājuma apmērs ir 333 749 lati. Kurzemes apgabaltiesa nolēmusi, ka ir ierakstāma ķīlas atzīme uz Antras Mores vārda reģistrēto nekustamo īpašumu, lai nodrošinātu parāda piedziņu no Mora. Tiesas sēde lietā par 2012.gada parāda 333 749 latu apmērā piedziņu Kurzemes apgabaltiesā notiks 5.jūnijā.

Jau iepriekš ziņots, ka ar 2012.gada 27.decembra tiesas spriedumu Kurzemes apgabaltiesa nosprieda pilnībā apmierināt Hjorta prasību par akciju pārdošanas maksas daļas parāda 249 412 latu apmērā piedziņu no Mora. Mors iesniedzis apelācijas sūdzību par šo Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, un lieta atrodas Augstākajā tiesā. Hjorts tiesas ceļā vēlas piedzīt no Mora 249 412 latus, kas, kā viņš uzskata, saskaņā ar akciju pirkšanas/pārdošanas līgumu viņam pienākas par 2011.gadu. Savukārt Mors uzskata, ka par 2011.gadu jāmaksā mazāka summa.

Šī gada martā Hjorts vērsās Kurzemes apgabaltiesā jau ar nākamo prasību pret Moru - par parāda, kas 2012.gadā radies 333 749 latu apmērā, piedziņu no Mora - un šoreiz arī lūdza vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu, kas reģistrēts uz Antras Mores vārda.

"Prasība pret Antru Mori celta tā iemesla dēļ, ka pēc tam, kad bija sāktas parāda piedziņas procedūras pret Oskaru Moru, viņš veica virkni darbību, lai atbrīvotos no saviem aktīviem. Piemēram, pēc tam, kad tiesa bija piemērojusi aizliegumu Oskaram Moram rīkoties ar savām akcijām UPB, [uzņēmuma valdes priekšsēdētājs] Uldis Pīlēns lika šķēršļus šī lēmuma izpildei, un pēc tam atklājās, ka Oskara Mora akcijas ir nobēdzinātas, par ko Liepājas tiesa Pīlēnam personiski piemēroja 250 latu naudas sodu. Turklāt, kamēr tiesas sēdēs UPB valdes locekļu pārstāvji apgalvoja, ka Oskaram Moram neviena akcija nepieder, tikmēr no publiski pieejamiem UPB akcionāru sapulču protokoliem redzams, ka pats Oskars Mors ar viņam nepiederošām akcijām piedalās akcionāru sapulcēs," norādīja Hjorts.

"Tāpat Oskars Mors tikai dažas dienas pēc maksājuma termiņa nokavēšanas 2012.gada 3.janvārī noslēdza laulības līgumu, nodibinot mantas šķirtību un pilnībā atstājot sievas īpašumā dzīvojamo māju Svētes ielā Liepājā. Taču, tā kā laulību līgums tika slēgts dažus gadus vēlāk, nekā Oskaram Moram bija izcēlies pienākums veikt samaksu par akcijām, tad Hjorts savu prasību par 2012.gada parāda piedziņu vērsa arī uz Oskara Mora daļu no kopīgi piederošā īpašuma Svētes ielā, kas patlaban it kā pieder tikai Antrai Morei," skaidroja Hjorts.

Kompānijas akciju pārdošanas darījums noslēgts 2008.gada septembrī. Vienā dienā parakstīti divi dažādi dokumenti, un abu strīdā iesaistīto pušu viedoklis atšķiras jautājumā, kurš no tiem ir īstais akciju pārdošanas līgums.

Pievieno komentāru

Liepājā