LiepU notiks vācu valodai veltīta konference

No 5. līdz 7. oktobrim Liepājas Universitātē (LiepU) jau trīspadsmito reizi notiks konference par Baltijas vēsturi  “Baltijas vēsture – latvieši un vācieši”. To organizē LiepU sadarbībā ar Vācbaltu-Igauņu sadarbības veicināšanas biedrību un Vācijas valdības Kultūras un mediju resora atbalstu. Konferences patronese ir  baronese Babete fon Zass (Bebette von Sass).

Mērķis ir iepazīstināt studentus, pedagogus un ikvienu interesentu ar to Latvijas vēstures un kultūras sadaļu, kas ietver baltvācu dzīvi šai reģionā, kā arī popularizēt vācu valodu apstākļos, kad dominējošā svešvaloda ir angļu valoda un vācu valoda zaudē savu lomu ikdienas pielietojamības kontekstā.

Aplūkotas tiks dažādas tēmas, sākot ar Latvijas vēstures posmu no viduslaikiem līdz pat 1939. gadam, vācbaltiešu repatriācijas gadam, piemēram, tirdzniecības sakari Baltijas reģionā, vācu valodas īpatnības un tās nozīme latviešu izglītībā, latviešu nacionālās pašapziņas mošanās hernhūtiešu kustības laikā, reformācijas īpatnības Baltijā u. c.

Referentu pulkā aicināti gan lektori no Greifsvaldes universitātes Vācijā Tilmans Plats (Tilman Plath) un Kristians Peplovs (Christian Peplow), gan ievērojami Latvijas vēsturnieki, profesori Ilgvars Misāns, Mārīte Jakvļeva un Gvido Straube.

“Šādi semināri ir lielisks uzziņu avots par senajiem notikumiem Baltijas reģionā un laba motivācija valodas apguvē,” pēc iepriekšējo gadu pozitīvās pieredzes atzīst Liepājas Universitātes Eiropas valodu un kultūras studijas studenti, norādot, ka ir priecīgi, ka arī šogad universitātē varēs piedzīvot šos vācu valodas svētkus.

Kristīne Timermane
Sabiedrisko attiecību daļa

Pievieno komentāru

Liepājā