LiepU notiks Liepājas latviešu valodniekiem un literātiem veltītas grāmatas atvēršanas svētki

Piektdien, 8. novembrī, plkst.14.00 Liepājas Universitātes (LiepU) Kurzemes Humanitārā institūta telpās, Kūrmājas prospektā 13, notiks grāmatas „Viņu laiks laipu met: Liepājas filologu zinātniskie raksti, konferenču tēzes un publicistika (retrospekcija 20. gadsimta 60. – 90. gadu pētījumos)” atvēršanas svētki, informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga.

Grāmata veltīta augstskolas bijušajiem mācībspēkiem – latviešu valodniekiem un literātiem, Viļa Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras katedras docētājiem, kas strādājuši par pedagogiem un devušies pelnītā atpūtā vai jau aizgājuši mūžībā.

Krājumā apkopoti 11 autoru – Maigones Beitiņas, Dzidras Dombrovskas, Ausmas Grīnvaldes, Vilmas Kalmes, Riharda Kārkla, Birutas Petres, Ārijas Ptičkinas, Antoņinas Reķēnas, Vairas Strautiņas, Dzintras Skrubes, Almas Šmites – zinātniskie un metodiskie raksti, konferenču tēzes un publicistikas materiāli, kas laika periodā no 20. gadsimta 60. līdz 90. gadiem publicēti dažādos izdevumos – konferenču rakstu krājumos Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, tēžu materiālos, pedagoģiskajā presē u.c.

Krājumā iekļauto rakstu tematika grupēta ap trim pedagoģiskas ievirzes pamattēmām – studentu filoloģiskā izglītošana Liepājā, bērnu valodas kopšana un bagātināšana, runas un domāšanas attīstības metodika.

Vēlēšanās nepazaudēt iepriekšējās Liepājas filologu paaudzes pētniecisko devumu, padarīt to pieejamu mūsdienu studentiem, jaunajiem pētniekiem un citiem interesentiem ir rosinājusi krājuma izveidi.

Grāmatas idejas autore ir  Anita Helviga, izveidotāja un atbildīgā redaktore – Diāna Laiveniece, mākslinieks un maketētājs – Mārtiņš Švarcs. Grāmata izdota izdevniecībā „LiePA”.

Pievieno komentāru

Liepājā