Liepājniekiem būs iespējas iepazīties ar mūsdienīgiem apmācības līdzekļiem par veselīgu pārtiku

Seminārs par veselīgu pārtiku, kas domāts plašai auditorijai, notiks trešdien, 4. decembrī, no plkst. 14.00 līdz 17.00, Liepājas universitātē, 203. telpā. Uz to aicināti Liepājas skolotāji, arī NVO, pašvaldības, mediju pārstāvji, citi interesenti, kas ir iesaistīti sabiedrības izglītošanā vai informēšanā par vides un veselības jautājumiem, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Seminārā dalībniekiem būs iespējas iepazīties ar mūsdienīgiem apmācības līdzekļiem – par veselīgas pārtikas atpazīšanu, izvēli, lietošanu.  Piemēram, ar datorspēli “Kečupa aprites cikls”,  “Makšķerēšanas kalkulatoru”, „Pārtikas šķīvis” utt., kas palīdz saprast ikdienā lietoto pārtikas produktu rašanās posmus un atbilstību veselīga uztura sastāvam, vides un ilgtspējīgas attīstības interesēm.

„Šodienas skolēns vairs nav apsēdināms tikai pie pierakstu klades un nav gatavs uztvert skolotāju kā vienīgo informācijas avotu. Skolēns daudz vieglāk uztver informāciju un zināšanas ar datorspēļu palīdzību, informāciju labāk lasa, ja tā ir vizualizēta, uzrakstīta īsu, kodolīgu teikumu veidā,” skaidro semināra vadītāja, Vides zinību maģistre, ķīmijas skolotāja Inguna Bērzniece.

Tāpēc uz semināru vispirms ir aicināti bioloģijas, ķīmijas, vides, veselības mācības, ģeogrāfijas un citu priekšmetu skolotāji. I. Bērzniece uzskata, ka semināra materiāli var noderēt arī citu priekšmetu skolotājiem, piemēram, angļu valodas stundās, jo, izmantojot datorspēlēs, skolēniem iespējams interesanti pasniegt tēmu par ēdieniem un ēšanas paradumiem, vienlaicīgi paplašinot viņu skatu uz pasauli – ka dzīvojam uz vienas zemeslodes un tā mums jāsaudzē, bet to varam izdarīt, mainot savus ieradumus.

Seminārs notiks starptautiskā projekta "Vide, pārtika un veselība Baltijas jūras reģionā - no paradumiem līdz izpratnei" - FOODWEB (http://foodweb.ut.ee/) ietvaros.  Apmācību materiāli ir tapuši šā projekta ietvaros. Projektā ir iesaistīta Liepāja un Pāvilosta, jo šeit jau ir notikušas citas projekta aktivitātes, piemēram, skolotāju, bērnu un viņu vecāku aptauja par pārtikas lietošanas paradumiem viņu ikdienā.

Pievieno komentāru

Liepājā