Liepājas Universitātes absolventu bakalaura darbi tiek atzinīgi novērtēti

Tūrisma attīstības valsts aģentūra, lai veicinātu Latvijas tūrisma nozares izpēti un analīzi, kā arī veicinātu studentu zinātniski pētniecisko darbību tūrisma jomā, no 14. jūnija līdz 15. septembrim izsludināja pieteikšanos „Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2013. gada konkursam”, kurā savus bakalaura darbus iesniedza arī Liepājas Universitātes (LiepU) Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” studentes Liene Leitāne un Sandija Meļķe, informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga.

Abas studentes tika atzinīgi novērtētas un ar diplomiem apbalvotas decembra sākumā notikušajā „Latvijas Tūrisma forumā 2013”.
Lienes Leitānes iesniegtā bakalaura darba tēma ir „Latvijas kā tūrisma produkta virzīšana Spānijas tirgū”, darba vadītāja LiepU lektore Mg.oec. Diāna Līduma, savukārt Sandijas Meļķes bakalaura darba tēma – „Spa un ūdens dziedniecības tūrisma attīstības iespējas Liepājā”, darba vadītāja LiepU lektore Mg.oec. Inese Leitāne. 

Konkursa mērķis bija atbilstoši „Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2010.-2015.gadam” noteiktajām prioritātēm un attīstības virzieniem veicināt Latvijas tūrisma nozarei nozīmīgu jautājumu pētīšanu, inovatīvu ideju attīstību, tūrisma mērķa tirgu izpēti, tūrisma produktu analīzi, attīstību un virzīšanu tirgū, moderno tehnoloģiju risinājumiem tūrisma nozarē, kā arī iesaistīt studentus un augstākās izglītības iestādes nozīmīgu tūrisma nozares jautājumu risināšanā.

Pievieno komentāru

Liepājā