Liepājas Universitātē varēs apgūt pareizas stājas veidošanas priekšnoteikumus

Līdz 24. maijam interesenti var pieteikties Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļas piedāvātajai pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmai "Pareizas stājas veidošanas priekšnoteikumi pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem", informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga.

Programmas dalībnieki tiks iepazīstināti ar kustību – balsta aparāta attīstības aktualitātēm, koriģējošo vingrojumu un rotaļu atlases īpatnībām pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem un varēs apgūt kustību – balsta aparāta apsekošanas metodes, korekcijas un profilakses iespējas.

Programmas vadītāja – Mg.paed. Vineta Laiveniece.

Nodarbības ir paredzētas 7. jūnijā pulksten 14 un 8. jūnijā pulksten 9. Dalības maksa –  26 lati, programmas apjoms – 12 stundas.

Pievieno komentāru

Liepājā