Liepājas Universitātē pēta Raini un rada dzeju

Trešdien Dzejas dienas iesākās ne tikai pilsētā, bet arī Liepājas Universitātē ar pasākumu "Autors. Teksts. Lasītājs". Protams, ka tā bija "Saruna par Raini".

Kurzemes Humanitārā institūta direktors Edgars Lāms, atklājot pasākumu teica: „Runāsim par to, ko ar Raiņa mantojumu darīt mūsdienās un mūsdienu cilvēkam – gan vidējam lasītājam, gan lasītājam ar priekšzināšanām.” Ar priekšlasījumiem uzstājās universitātes pētnieki Edgars Lāms, Sandra Okuņeva, Anda Kuduma, kā arī viesi dzejnieks Māris Salējs un rakstnieks Roalds Dobrovenskis, kurš apbūra klausītājus ar savu personības starojumu un zināšanām. Bibliogrāfiskā romāna „Rainis un viņa brāļi” autors, Raiņa lugu tulkotājs Roalds Dobrovenskis, runājot par dažādām Raiņa interpretācijām dažādos laikos un dažādās valstīs, pierādīja, ka „katrs lasītājs ir gan līdzautors, gan tiesnesis, bet teksts dzīvo laikam līdzi.”

Vakarpusē LiepU Dzejas dienas turpinājās kafejnīcā “Kursas putni”, kur bija sapulcējušies vairāk nekā 60 klausītāju. Pasākumu atklāja Rakstniecības studijas 2. kursa studenti Liena Timšāne un Ēriks Vilsons, lasot ar kursa biedriem kopīgi radītos dzejoļus. Uzstājās arī LiepU bijušie studenti, absolventi, pasniedzēji un jauniešu literārā radošā semināra “Aicinājums” trīs labākie dzejnieki. Neizpalika prozas priekšlasījums Sabīnes Košeļevas izpildījumā un muzikāli pārsteigumi no Kaspara Ekšteina un Maijas Kalniņas, kas visus apvienoja kopīgās un emocionālās dziesmās.

Rakstniecības studijas studente Liena Timšāne uzskata, ka ir liela atšķirība, vai dzeju lasa grāmatā, vai klausās paša autora izpildījumā: “Intonācija, kādā autors lasa pats savu dzeju, ir dzejas dvēsele – šeit to brīnišķīgi var just. Katram ir savs stāsts.” Viņa arī norāda, ka šādi pasākumi ir neatņemama studiju programmas “Rakstniecības studijas” daļa: “Lielāka iespēja iejusties, satikties un kopā būt!”
 

LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste 
Kristīne Timermane

Pievieno komentāru

Liepājā