Liepājas Universitātē izveido jaunas fakultātes

Liepājas Universitātē līdzšinējā Dabas un sociālo zinātņu fakultāte sadalīta divās jaunās fakultātēs, informē Liepājas Universitātes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga.

Liepājas Universitātes Senāts, balstoties uz augstākās izglītības politikas aktualitātēm Latvijā un pasaulē un turpinot Liepājas Universitātes kā plaša profila augstskolas attīstību, pieņēma lēmumu par Dabas un inženierzinātņu fakultātes un Vadības un sociālo zinātņu fakultātes izveidi Liepājas Universitātē.

Liepājas Universitātes studiju prorektore Ilma Neimane skaidro, ka jauno fakultāšu darbības pamatmērķi ir nostiprināt fakultātes pārraudzībā esošo studiju virzienu kvalitāti un sekmēt studentu skaitu pieaugumu, piedāvājot jaunas starptautiski un valstiski pieprasītas studiju programmas. Tāpat fakultāšu darbības mērķi ir nodrošināt fakultāšu zinātniskā potenciāla stabilizēšanu un kvantitatīvo, kā arī kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu atbilstoši universitātes kritērijiem, sistemātiski veicinot akadēmiskā personāla izaugsmi.

Turpmāk Liepājas Universitātē būs četras fakultātes – Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Dabas un inženierzinātņu fakultāte un Vadības un sociālo zinātņu fakultāte.

Līdz jauno fakultāšu dekānu ievēlēšanai Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāna pienākumus pildīs Māra Zeltiņa, bet Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāna pienākumus - Anita Jansone.

Pievieno komentāru

Liepājā