Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē turpinās plaši renovācijas darbi

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē patlaban notiek būvdarbi, kas ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta īstenošana, informē Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Kristīne Liepa.

Viņa skaidroja, ka patlaban būvnieki turpina darbus saistībā ar projektu "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana".

Patlaban turpinās pamatu nostiprināšanas darbi ar injekcijas metodi, kurus veic SIA "Mikropāļi", un šie darbi tika sākti pagājušā gada nogalē. Injekcijas pāļi tiek ierīkoti ārpusē un iekšpusē pa nesošo sienu un kolonnu kontūrām, skaidroja Liepa.

Baznīcas ēka kopš tās pamatu ielikšanas ir balstījusies uz koka pāļiem, kas izvietoti zem nesošajām sienām un kolonnām, pāļu gali un augšējā daļa mainīgā gruntsūdens līmeņa robežās ir sairusi no puves, kā rezultātā notiek nesošo sienu un kolonnu nevienmērīga sēšanās. Pamatu pastiprināšanas projekta laikā koka pāļi tiek nomainīti uz injekcijas pāļiem deviņu metru dziļumā.

Kopskaitā pa baznīcas perimetru tiks iestrādāti nepilni pieci simti injekcijas pāļu, darbus veicot no zemes virsmas celtnes ārpusē un no pirmā stāva grīdas līmeņa ēkas iekšpusē, atsevišķi pāļi tiek ierīkoti arī no pagraba grīdas līmeņa. Pamatu nostiprināšanas darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada martam.

Vienlaikus turpinās arī jumta renovācijas darbi, kas sākti šā gada maijā. Darbu izpildītājs ir SIA "Kurzemes krāsas". Projekta ietvaros tiek mainīts jumta segums, tiek veikts jumta koka konstrukciju remonts, nomainot pilnībā satrupējušos nesošo konstrukciju posmus pret jauniem vai protezējot un saglabājot veselos, tiks uzstādītas arī jaunas lietus ūdens novadīšanas teknes, stiprinātas velves un veikta jumta dekoratīvās balustrādes restaurācija. Arī jumta renovācijas darbus plānots pabeigt 2014.gada martā.

Projekta kopējās izmaksas ir 432 884 lati no kurām ERAF finansējums ir 49,99%, kas veido summu 216 486 latu apmērā, pārējie 216 485 lati ir projekta iesniedzēja līdzekļi, kurus ziedojumu veidā piesaistījis Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds.

"Liepājas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds vēlas pateikties visiem ziedotājiem, gan privātpersonām, gan juridiskajām personām, kas līdz šim ir atbalstījušas mūsu pilsētas lepnuma Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbus. Un aicina to darīt arī turpmāk," pauda baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja.

Viņa skaidroja, ka "patlaban notiekošie darbi ir tikai pats, pats pamats, lai novērstu kritiskās problēmas, apturot baznīcas pamatu nevienmērīgo sēšanos un veicot jumta renovāciju. Veicot iepriekš minētos objekta glābšanas darbus, tiks samazināti draudi baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un novērsti draudi baznīcas apmeklētāju drošībai, nodrošinot dievnama ilglaicīgu izmantošanu nākotnē".

Saskaņā ar Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas koncepciju nākamie darbi būs fasādes renovācija, tai skaitā - logu restaurācija un torņa fasādes atjaunošana. Lai šos darbus īstenotu, vēl jāveic nopietns pirmsprojekta izpētes darbs, kvalitatīvu tehnisko projektu izstrāde, saskaņošana, bet pats galvenais ir nepieciešamā finansējuma piesaiste, informēja Liepa.

Pievieno komentāru

Liepājā