Liepājas speciālo internātpamatskolu pārdēvēs par Līvupes pamatskolu-attīstības centru

No 1.septembra Liepājas speciālo internātpamatskolu pārdēvēs par Līvupes pamatskolu-attīstības centru, lēmuši Liepājas domes deputāti.

Liepājas speciālajai internātpamatskolai, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu, no 1.septembra būs piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss. Liepājas Izglītības pārvalde, konsultējoties ar Liepājas speciālās internātpamatskolas direktoru, lēmusi to saukt par Liepājas Līvupes pamatskolu-attīstības centru, vēsta LETA.

Tāpat dome apstiprinājusi jaunu iestādes nolikumu, kas izstrādāts atbilstoši Izglītības un kvalitātes valsts dienesta prasībām un atbilstoši jauniegūtajam speciālās izglītības attīstības centra statusam. Tostarp nolikumā noteiks, ka iestāde nodrošina speciālās izglītības attīstības centra funkcijas, veicot metodisko darbu bērnu ar speciālām vajadzībām izpētei vispārizglītojošās un speciālajās izglītības iestādēs, nodrošina metodisku un pedagoģisku palīdzību vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām un viņu vecākiem. Tāpat attīstības centram jānodrošina internāta darbība.

Liepājas Līvupes pamatskola-attīstības centrs kopumā īstenos desmit izglītības programmas.


Pievieno komentāru

Liepājā