Liepājas SEZ valdes locekļus turpmāk varēs iecelt un atcelt ar pilsētas domes lēmumu

Liepājas pilsētas domes deleģētos Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes locekļus turpmāk varēs iecelt un atcelt ar pašvaldības lēmumu.

To paredz šodien valdībā apstiprinātie grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā.

Pašreiz Liepājas SEZ likums paredz, ka Liepājas SEZ valdes locekļus ieceļ Ministru kabinets (MK). Līdz ar to arī Liepājas pilsētas domes deleģētos locekļus un pārstāvjus, kurus pašvaldība ieteikusi no komersantu vidus, valdes locekļa amatā saskaņā ar Liepājas SEZ likumu ieceļ MK.

Turpmāk pārstāvjus, kurus amatam deleģējusi Liepājas pilsētas dome, amatā iecels un no amata atbrīvos ar pilsētas domes lēmumu, savukārt Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas deleģētos valsts interešu pārstāvjus tāpat kā līdz šim amatā iecels un no amata atbrīvos MK.

Lai valdībā apstiprinātie grozījumi Liepājas speciālas ekonomiskās zonas likumā stātos spēkā, par tiem būs jābalso Saeimai.


Pievieno komentāru

Liepājā