Liepājas SEZ turpmāk četras reizes gadā būs jāpublicē galvenie finanšu rādītāji

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) turpmāk četras reizes gadā būs jāpublicē galvenie finanšu rādītāji, šodien nolēma Ministru kabinets (MK).

Valdība šodien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos grozījumus Liepājas SEZ nolikumā, vēsta LETA.

Ministrijā skaidro, ka nolikums izstrādāts, ievērojot valdības deklarācijā noteikto - piemērot Latvijas lielajām ostām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valsts kapitālsabiedrību pārvaldības principus, palielināt valsts ietekmi lēmumu pieņemšanā un nodrošināt efektīvāku resursu izmantošanu. Liepājas SEZ osta ir trešā lielākā osta Latvijā un tai ir nozīmīga ietekme uz transporta nozari kopumā. Nozares rezultāti ir ļoti svarīgi konkurētspējas nodrošināšanā, līdz ar to būtiska ir laba pārvaldība ostu pārvaldēs, kas sekmētu pozitīvu ieguldījumu valsts tautsaimniecībā un konkurētspējas stiprināšanā.

SM skaidro, ka noteikumos ir precizētas un skaidrāk noregulētas atsevišķas iekšējās kārtības un procedūras lēmumu pieņemšanā, kas sekmēs jaunu klientu piesaisti ostās un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem.

SM skaidro, ka noteikumos apstiprinātas atsevišķas normas, kas vērstas uz informācija atklātību un skaidrāku noteikumu ievērošanu Liepājas SEZ pārvaldes darbībā. Ostas nolikums paredz, ka tai savā mājaslapās četras reizes gadā būs jāpublicē galvenie finanšu rādītāji un informatīvais ziņojums, līdzīgi kā tas ir kapitālsabiedrībām. Kā norāda SM, tas viesīs lielāku pārredzamību brīvostas pārvaldes darbībā. Tāpat paredzēts ostas mājaslapās publicēt pārskatus par nefinanšu mērķu sasniegšanu, informāciju par mārketinga stratēģiju, reklāmas un sadarbības līgumiem.

Noteikumi paredz pienākumus Liepājas SEZ valdei apstiprināt zemes un nekustamā īpašuma nomas maksas noteikšanas principus, maksas apmēru un nomas līgumu noslēgšanas kārtību, kas viesīs brīvostas uzņēmumiem un potenciālajiem sadarbības partneriem lielāku pārskatāmību, atvieglos jaunu nomas līgumu noslēgšanu un mazinās neskaidrības, skaidro SM.

Tāpat ministrijā norāda, ka abās ostās nepieciešams pilnveidot iekšējās kontroles procedūras un izveidot iekšējā audita struktūrvienību funkcionālā valdes pakļautībā. Tāpēc noteikumi paredz, ka ostu valdes apstiprinās vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu un gada audita plānu. Tāpat ostām būs jāapstiprina korupcijas novēršanas politiku un jāuzrauga tās īstenošanu praksē, bet korupcijas novēršanas nolikumu un ikgadējo pārskatu jāpublicē savā mājaslapā.

SM skaidro, ka Liepājas SEZ nolikums ir pieņemts 1997.gadā, tāpēc nepieciešams atjaunot un precizēt vairākas normas. Noteikumu projektā paredzēts precizēt valdes sēžu norises, balsošanas un lēmumu pieņemšanas kārtību. Turklāt ar grozījumiem nolikumā noteikts, ka pārvaldnieks var slēgt līgumus līdz 75 000 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa), līdzīgi kā tas ir Rīgas brīvostā un Ventspils brīvostā. Grozījumi paredz, ka valdes ārkārtas sēdes lēmumus var lemt arī attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus un paziņošanai izmantot oficiālo elektronisko adresi, ja tā ir aktivizēta.

Jau ziņots, ka janvāra beigās MK apstiprināja arī Rīgas brīvostas pārvaldes un Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu, kas paredz līdzīgus noteikumus šajās ostās.

Pievieno komentāru

Liepājā