Liepājas SEZ pārvalde uz 12 gadiem iznomās zemi "Rapsoil" vēja elektrostaciju būvniecībai

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde uz 12 gadiem iznomās zemi vēja enerģijas parka attīstītājam SIA "Rapsoil".

Ar "Rapsoil" tiks slēgts ilgtermiņa zemes nomas līgums būvprojekta izstrādei un 12 vēja staciju būvniecībai Liepājā gar 14.novembra bulvāri. "Rapsoil" komercdarbības veikšanai plāno no Liepājas SEZ pārvaldes nomāt zemes gabalu nepilnu 673 000 kvadrātmetru platībā. Noteiktā nomas maksa ir 1,5% no kadastra vērtības gadā līdz būvprojekta izstrādei, bet pēc vēja elektrostaciju nodošanas ekspluatācijā nomas maksa tiks noteikta saskaņā ar Liepājas pilsētas saistošajiem noteikumiem.

Pērn Liepājas SEZ pārvalde ar "Rapsoil" noslēdza zemes rezervācijas līgumu, saskaņā ar kuru "Rapsoil" bija noteikts izstrādāt detālplānojumu vēja elektrostaciju izvietošanai. Pašlaik uzņēmums sācis tehniskā projekta izstrādi.

Kā ziņots, galīgajā vēja parka būvniecības ieceres variantā, kuru pagājušā gada 20.decembrī akceptēja Liepājas dome, neapdzīvotā Liepājas ziemeļu daļā paredzēts izveidot vēja parku ar 19 vēja stacijām. 12 vēja stacijas plānots būvēt gar 14.novembra bulvāri, bet otra iecere paredz būvēt vēja parku teritorijā no Cietokšņa kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru. Katras plānotās vēja elektrostacijas jauda ir trīs megavati (MW), torņa augstums 99 metri, rotora diametrs 101 metrs, maksimālais spārnu spices augstums - 150 metri.

Liepājas dome atbalstīja vēja parka būvniecības ieceri ar vairākiem nosacījumiem. Viens no tiem paredz, ka pirms tehniskā projekta izstrādes jāveic izpētes darbi, lai pilnībā izslēgtu masu apbedījumu atrašanos elektrostaciju izbūves teritorijā, visā aizsargjoslā un infrastruktūras teritorijā. Konstatējot masu apbedījuma vietas, konkrēto staciju būvniecība nav pieļaujama.

Pirms elektrostaciju darbības sākšanas jāizstrādā migrējošo putnu sugu un sikspārņu monitoringa plāni, saskaņojot tos Vides valsts dienestā. Monitoringa rezultātus divas reizes gadā jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības Vides un veselības daļā.

Būvprojektā kanalizācijas spiedvada tuvumā esošo elektrostaciju būvniecībai dome uzdevusi "Rapsoil" paredzēt risinājumus, kas izslēdz kanalizācijas spiedvada bojāšanas riskus, saskaņot tos (tostarp tehnisko projektu) ar SIA "Liepājas ūdens".

Pēc katras elektrostacijas darbības sākšanas būs jāveic faktisko trokšņu mērījumi, un trokšņu normatīvu pārsniegšanas gadījumā "Rapsoil" jānodrošina nepieciešamie pasākumi trokšņa līmeņa vai tā radītās ietekmes samazināšanai.

Viens no nosacījumiem ir arī pelēkās kāpas saglabāšana vairāku elektrostaciju atrašanās vietās. Tāpat pašvaldība izvirzījusi nosacījumu uzņēmumam sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai tās padotībā esošu kompetentu iestādi rast optimālu risinājumu krasta aizsardzības pret eroziju pasākumu īstenošanai. Pašvaldība izvirzījusi vēl citus nosacījumus, bet gadījumos, kad tiek konstatēts, ka vēja parka būvniecība vai darbība ir pārtraucama izvirzīto nosacījumu dēļ, "Rapsoil" nav tiesību uz zaudējumu kompensāciju no Liepājas pilsētas pašvaldības.

SIA "Rapsoil" dibināts 2002.gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 2000 latu. Kompānijas 100% īpašnieks ir Jānis Sprinovskis.

Pievieno komentāru

Liepājā