Liepājas Reģionālajai slimnīcai alternatīva elektroenerģijas padeve nodrošināta daļēji

Liepājas Reģionālajai slimnīcai alternatīva elektroenerģijas padeve nodrošināta tikai daļēji - pagaidām puse no nepieciešamajām jaudām, aģentūru vēstī slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš.

Alternatīva elektroenerģijas padeve nodrošināta pēc koģenerācijas stacijas uzstādīšanas šogad. Ir gatavs tehniskais projekts, un, iespējams, vēl šogad tiks izsludināts konkurss ģeneratora uzstādīšanai un autonomā elektrotīkla izveidei. Projekta realizācijai līdzekļus piešķīrusi Liepājas pašvaldība.

Kā paskaidroja slimnīcas saimniecības daļas vadītājs Edvīns Rūja, elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā no AS "Latvenergo" tīkla slimnīca spēj nodrošināt ar alternatīvu enerģiju akumulatoru bateriju barošanu, reanimācijas, asins pārliešanas un vairākas citas svarīgas nodaļas. Pēc jaunā ģeneratora uzstādīšanas sistēma kļūs drošāka un krīzes gadījumā ģenerators spēs ar elektroenerģiju nodrošināt slimnīcu pilnībā.

"Autonoma ūdensapgāde Liepājas reģionālajā slimnīcā nav paredzēta, un tā nav racionāla," uzsvēra Bārzdiņš.

Ir divi neatkarīgi pievadi no maģistrāliem ūdensvadiem - viens no tiem atjaunots šajā gadā par slimnīcas līdzekļiem. Ūdensapgādes problēmas slimnīcā ir saistītas ar novecojušo ūdenspievades sistēmu pašā slimnīcā, kur bieži notiek avārijas un tad īslaicīgi tiek pārtraukta ūdens pievade.

Šogad tikai ūdensvada remontos un rekonstrukcijās slimnīca ir ieguldījusi apmēram Ls 20 000 pašu līdzekļu un ir iesniegusi pašvaldībai kapitālinvestīciju projektu maģistrālo ūdensvadu kapitālam remontam.

Jau ziņots, ka Krīzes vadības padome konstatējusi, ka vēl joprojām ir aptuveni 10 medicīnas iestādes, tostarp tādas, kurās elektroapgāde ir nepieciešama nepārtraukti, kurām nav alternatīvu elektroenerģijas avotu. Pārsvarā šīs slimnīcas atrodas pašvaldību pārziņā, tāpēc padome vērsīsies pie pašvaldībām, aicinot nodrošināt, lai krīzes situācijās medicīnas iestādes būtu nodrošinātas ar elektroenerģiju.

Krīzes vadības padome uzskata, ka nepieciešams apzināt un atjaunot alternatīvās ūdensapgādes sistēmas, kurām būtu jābūt visās medicīnas iestādēs, tomēr resursu trūkuma dēļ ne vienmēr tās tiek uzturētas pienācīgā kārtībā. Padome aicinās pašvaldības pievērst nopietnu uzmanību šim jautājumam.

Pievieno komentāru

Liepājā