Liepājas pašvaldības nākamā gada budžets tiek plānots nedaudz lielāks, bet piesardzīgs

Salīdzinot ar šo gadu, Liepājas pilsētas pašvaldības budžets 2016.gadam tiek plānots par aptuveni pieciem miljoniem eiro lielāks, taču tas sagatavots ar piesardzīgu rezervi, ņemot vērā grūti prognozējamo pilsētas ekonomiskās situācijas attīstību nākamgad, aģentūru LETA informēja Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Andrejs Rjabcevs.

Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā 2016.gadam ieņēmumi tiek plānoti 54 439 907 eiro apmērā, tajā skaitā plānota arī kredītlīdzekļu piesaiste 52 405 eiro apmērā pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēku atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai. Lielākā daļa jeb gandrīz 64% no plānotajiem ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi, 7% ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi, 15% - valsts mērķdotācijas, Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums un pašvaldības saņemtie maksājumi par izglītības pakalpojumiem, bet vēl 14% - ieņēmumi par maksas pakalpojumiem.

Kā deputātiem šodien notikušajā domes Finanšu komitejas sēdē skaidroja pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, ieņēmumu palielinājums nākamā gada budžetā par aptuveni pieciem miljoniem eiro galvenokārt skaidrojams ar to, ka valstī tiek ieviests jauns finanšu izlīdzināšanas mehānisms. Vienlaikus viņš norādīja, ka, kopš nedienas piemeklējušas lielāko pilsētas ražojošo uzņēmumu "KVV Liepājas metalurgs", pašvaldība savus izdevumus plāno ļoti piesardzīgi un ar zināmu rezervi.

Pilsētas budžeta izdevumu sadaļa nākamajam gadam tiek plānota 54 439 907 eiro apmērā, izlietojot šos līdzekļus galvenokārt pašvaldības budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu un neatliekamo izdevumu segšanai. Finansējums lielākiem investīciju projektiem un dažādām jaunām iniciatīvām parasti tiek izskatīts tikai jaunā budžeta gada sākumā, kad ir precīzi zināms līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada, skaidroja Rjabcevs.

Nākamā gada budžeta projektā nodrošināts finansējums vairāk nekā viena miljona eiro apmērā sporta pasākumiem un 835 000 eiro kultūras aktivitātēm, izvērtējot to aktualitāti un lietderību pilsētas ekonomiskās situācijas uzlabošanā. Tāpat budžetā paredzēti līdzekļi 390 000 eiro apmērā Liepājas lidostas akreditācijai atbilstoši starptautiskajām prasībām, kā arī citiem mērķiem.

Pašvaldības 2016.gada budžeta projekts šodien apstiprināts domes Finanšu komitejā, bet tas vēl būs jāizskata Liepājas domes sēdē, kas notiks nākamceturtdien, 10.decembrī.

Pievieno komentāru

Liepājā