Liepājas pašvaldība plāno piešķirt papildu finansējumu mācību līdzekļu iegādei

Šodien Liepājas domes budžeta komisijā nolemts piešķirt papildu finansējumu no pašvaldības budžeta 47 406 latu apmērā jeb sešus latus vienam skolēnam mācību burtnīcu iegādei, informē Liepājas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Par finansējuma piešķiršanu vēl tiks lemts arī domes finanšu komitejā 12.septembrī. Šodien Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova tikās ar skolu direktoriem, lai vēlreiz izskaidrotu situāciju ar mācību līdzekļu iegādi.

Kā ziņots, 7.augustā apstiprinātie grozījumi Izglītības likumā nosaka, ka no 2013.gada 1.septembra mācību literatūras, arī metodisko līdzekļu, uzziņu literatūras un digitālo mācību līdzekļu iegādi pilnībā finansē no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Izanalizējot situāciju ar mācību līdzekļiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs, Liepājas Izglītības pārvalde nolēma lūgt papildu finansējumu no pašvaldības - sešus latus vienam skolēnam, jo no valsts piešķirtais finansējums darba burtnīcām pašlaik ir nepietiekams, īpaši sākumskolā. Tāpēc Izglītības pārvalde apkopoja pedagogu, mācību pārziņu un skolu vadības ieteikumus, cik lielā apmērā papildu finansējums un kādos mācību priekšmetos būtu visvairāk nepieciešams. Kā uzskata skolu direktori, par pašvaldības papildu finansējumu visvairāk nepieciešams iegādāties darba burtnīcas sākumskolai un dabas zinībām pamatskolā.

Par pašvaldības finansējuma izlietojumu un tā pamatojumu atbilstoši katras skolas prioritātēm skolu direktoriem šonedēļ jāiesniedz informācija un priekšlikumi pašvaldībā.

2013.gadā mācību līdzekļu iegādei no Liepājas pašvaldības budžeta vispārizglītojošām skolām sākotnēji tika plānoti 53 298 lati jeb 8,40 lati uz vienu skolēnu. No valsts budžeta mērķdotācijām saņemti 50 817 lati jeb 6,26 lati uz vienu skolēnu. Septembrī no valsts vēl tiks saņemti 1,89 lati uz vienu skolēnu. No valsts mērķdotācijas skolās iespējams iegādāties tikai galvenokārt svešvalodu komplektus, kuru cena ir no astoņiem līdz 15 latiem vienam skolēnam.

Mācību līdzekļu iepirkumi skolās pašreiz notiek, un skolēni mācību līdzekļus tuvākajā laikā saņems, piebilda Jākobsone.

Pievieno komentāru

Liepājā