Liepājas pašvaldība piešķir stipendiju diviem topošajiem ārstiem

Liepājas pašvaldība nolēmusi piešķirt stipendiju diviem sestā kursa medicīnas studentiem - topošajam sporta ārstam un neirologam. Šādu atbalstu pašvaldība sniedz ar mērķi piesaistīt Liepājai trūkstošos speciālistus, informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Pavisam pašvaldības stipendijai bija pieteikušies pieci pretendenti. Komisija lēmumu pieņēma, ņemot vērā informāciju par Liepājā akūti trūkstošiem speciālistiem, kā arī pašvaldības budžeta iespējas. Liepājas saistošie noteikumi "Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu" paredz, ka maģistrantūrā studējošajiem studentiem stipendija tiek piešķirta 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un tā tiek izmaksāta deviņus mēnešus.

"Pašvaldības stipendiju piešķiršana ir viena no motivācijas sistēmām, lai pilsētai piesaistītu prioritāri nepieciešamos speciālistus, kuri pēc profesijas iegūšanas apņemas atgriezties un strādāt Liepājā. Šogad ir pirmā reize, kad pēc ekonomiskās krīzes esam atjaunojuši stipendiju fondu. Arī nākamajā gadā sadarbībā ar Attīstības pārvaldi rūpīgi izvērtēsim atbalstāmās specialitātes, lemsim par stipendiju apmēru un atbalsta intensitāti," skaidro Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis (Liepājas partija).

Jau ziņots, ka augustā Liepājas domes sēdē pieņēma lēmumu atjaunot stipendiju fondu, lai sekmētu Liepājas studējošās jaunatnes atgriešanos savā pilsētā un nodrošinātu Liepāju ar augsti kvalificētiem speciālistiem no visas Latvijas.

Deputāti, ņemot vērā Attīstības pārvaldes ieteikumus un pilsētas plānošanas dokumentus, nolēma, ka šogad atbalstāmās ir ārsta (izņemot ģimenes ārstus) un rehabilitologa specialitātes.

Pēc studiju beigšanas stipendiātam pašvaldībā būs jānostrādā vismaz trīs gadi.

Stipendijas paredzēts piešķirt studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Pievieno komentāru

Liepājā