Liepājas ostas padziļināšanas darbus veiks Vācijas kompānija par 10,33 miljoniem latu

Konkursā par tiesībām veikt Liepājas ostas padziļināšanas darbus uzvarējusi Vācijas kompānija "STRABAG Wasserbau", kas iepriekš bija pazīstama ar nosaukumu "Josef Möbius Bau". Kompānijas piedāvātā līgumcena bez pievienotā vērtības nodokļa ir 10 330 897 lati, informē Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Konkursā pavisam bija saņemti četri piedāvājumi, tostarp arī no iepriekšējā ostas padziļināšanas darbu veicēja - Beļģijas kompānijas "Dredging International N.V.", ar ko līgums savulaik tika lauzts.

Vācijas kompānija piedāvāja zemāko cenu, un tās iesniegtais piedāvājums atbilda visām konkursa nolikuma prasībām. Pašlaik nav zināms, kad tiks sākti ostas padziļināšanas darbi. Tas būs atkarīgs gan no laikapstākļiem, gan no tā, vai netiks pārsūdzēti konkursa rezultāti, jo tādu iespēju arī nevar izslēgt, atzina Ratniece-Kadeģe.

Tā kā līgums ar iepriekšējo darbu veicēju tika lauzts, tika izsludināts konkurss, lai izvēlētos atlikušo Liepājas ostas padziļināšanas darbu veicēju un pabeigtu ostas padziļināšanas projektu un kuģu ceļu padziļinātu līdz 12,5 metriem, bet ostas akvatorijas dziļumu - līdz 12 metriem. Tiek lēsts, ka šo mērķu sasniegšanai vēl jāizsmeļ aptuveni miljons kubikmetru grunts.

Kā ziņots, pērn vasaras sākumā Liepājas SEZ pārvalde vienpusēji nolēma lauzt līgumu ar iepriekšējo ostas padziļināšanas darbu veicēju - Beļģijas kompāniju "Dredging International N.V.".

Liepājas ostas padziļināšanas darbi tika sākti 2009.gada novembrī un līdz 2011.gada rudenim veikti 80% no paredzētā darbu apjoma. Par paveiktajiem darbiem Beļģijas kompānijai jau ir samaksāts. Pērn pavasarī ostas padziļināšana tā arī netika atsākta. Kā skaidroja Ratniece-Kadeģe, līguma laušana ir ilgstoša un sarežģīta sarunu procesa rezultāts. Lai gan Beļģijas kompānija nevēlējās līgumu lauzt, Liepājas SEZ skatījumā tas bija vienīgais loģiskais risinājums.

Kompānija "Dredging International N.V." skaidrojusi, ka nespēj iekļauties līgumā paredzētajās darbu izmaksās, kā argumentu minot to, ka grunts izrādījusies cietāka, nekā sākotnēji domāts. Tomēr Liepājas SEZ pārvalde šādu argumentu atspēko ar to, ka "Dredging International N.V." veikusi arī iepriekšējo Liepājas ostas padziļināšanu 1999.gadā - tātad šai beļģu kompānijai, piedaloties ostas padziļināšanas darbu konkursā, jau bija zināmas Liepājas ostas grunts īpašības.

Liepājas ostas padziļināšana ir transporta nozares projekts, kura mērķis ir uzlabot un sakārtot Liepājas ostas infrastruktūru. Vēl viens projekta mērķis ir kuģošanas drošības uzlabošana ostā.

Projektā plānots veikt Liepājas ostas kuģu ceļa padziļināšanu no 11 metriem līdz 12,5 metriem un brīvostas rajona akvatorija padziļināšanu no 10,5 metriem līdz 12 metriem. Paredzēts veikt arī Loču kanāla rekonstrukciju un Ziemas ostas rajona akvatorijas padziļināšanu līdz septiņu metru dziļumam. Pavisam plānots izsmelt 5,2 miljonus tonnu grunts, ko izbērs jūrā speciāli tai paredzētās vietās - atbērtnēs. Projekts paredz modernizēt arī Kuģu satiksmes vadības centru, kas nodrošinās padziļinātās ostas akvatorijas drošu izmantošanu lieltonnāžas un tuvsatiksmes kuģu satiksmei.

Projektu "Liepājas ostas padziļināšana" finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, kā arī Latvijas valsts un Liepājas SEZ pārvalde. Kopējās projekta izmaksas ir 27 miljoni latu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Pievieno komentāru

Liepājā