Liepājas Olimpiskais centrs ievieš papīra šķirošanu

No 21.janvāra Liepājas Olimpiskajā centrā tiek ieviesta papīra šķirošana, gan Liepājas Olimpiskā centra darbinieki, gan lielākie nomnieki, kuri ikdienā izmanto savā darbā dažāda vaida biroja papīru, tagad varēs izlietoto papīru izmest speciālajos biroja papīra konteineros.

Šāda iespēja ir radusies pateicoties SIA Liepājas Olimpiskais centrs un SIA Veronija sadarbībai, kas ilgst kopš Liepājas Olimpiskā centra atvēršanas brīža, jau iespēju robežās notiek gan PET pudeļu, gan kartona atšķirošana no sadzīves atkritumiem.

SIA Liepājas Olimpiskais centrs vēlas vērst uzmanību uz to, ka ikdienā, ļoti daudz nevajadzīgā papīra tiek izmests nevis speciāli paredzētajos papīra konteineros, bet gan iemests gružu kastē, kas tālāk nonāk sadzīves atkritumu poligonā. Savukārt, šķirojot papīru, tas tiek nodots pārstrādei no kura atkal ir iespējams izgatavot dažādus papīra materiālus –papīru zīmēšanai, ietinamo papīru, un citas, sadzīvei noderīgas lietas.

Uzziņai:
- Lai saražotu 1 tonnu biroja papīra ir nepieciešams nocirst 12 – 14 kokus;
- Katru mēnesi visās Latvijas pastkastītēs tiek iemestas 5 tonnas reklāmas materiālu;
- Ir aprēķināts, ka nedēļas laikā viens Latvijas iedzīvotājs rada apmēram sešus kilogramus sadzīves atkritumu, mēneša laikā apmēram 28 kg, bet gada laikā mēs katrs radām 333 kg atkritumu (Eurostat 2011. gada dati).

Raivo Špaks
LOC direktora vietnieks

Pievieno komentāru

Liepājā